Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 mars 2002

Svenskar positiva till vargjakt

Många svenskar accepterar att vargar dödas om de uppträtt oskyggt eller hotar tamboskap. Bara 40 procent av jägarna anser att vargstammen bör öka, jämfört med drygt 70 procent av allmänheten. Att vargen har rätt att existera i landet är dock de flesta överens om.Det avslöjas i den nya SLU-skriften “Attityder till varg och vargjakt i Sverige”, som idag presenteras på det årliga vargsymposiet i Vålådalen.

Boken är baserad på tre vetenskapliga arbeten. Bland annat ingår en brevundersökning, där över 2000 svenskar berättar vad de tycker om varg och vargjakt. Deltagarna är indelade i fyra grupper: allmänhet och jägare över hela landet, och allmänhet och jägare i vargområden. Med vargområde menas en glesbygdskommun i ett län där varg förekommer eller nyligen har förekommit.

Undersökningen visar att de flesta svenskar accepterar jakt på varg i vissa
situationer, t. ex. om risken är stor för att vargen ska döda tamboskap, om vargen har uppträtt oskyggt eller om den har kommit in i tätbebyggt område.
Till skillnad från allmänheten accepterar jägarna också vargjakt för att minska risken att hundar dödas. Däremot tycker inte jägarna att vargen ska
jagas för att den konkurrerar om det jaktbara viltet.

Enligt “Attityder till varg och vargjakt i Sverige” har svenskars inställning till varg förändrats de senaste tjugofem åren. År 1976 – då den första attitydundersökningen gjordes – ansåg de flesta svenskar att det var viktigt att göra något för vargstammen, som då var näst intill utrotad. En
majoritet av både jägare och allmänhet stödde en återintroduktion.

Idag när det finns runt hundra vargar i Skandinavien visar enkäten att bara
40 procent av svenska jägare anser att antalet vargar bör öka, jämfört med 71 procent av allmänheten. Dock anser en majoritet av svenskarna att vargen har rätt att existera i landet.


Forskarna, däribland Göran Ericsson vid SLU, tror att en orsak till den förändrade inställningen har att göra med vad folk anser vara vargens “naturliga” utbredningsområde. År 1976 ansåg både allmänhet och jägare att fjälltrakterna och nationalparkerna i norr var mest lämpade för vargens
återetablering. Idag återfinns de flesta vargar i sydvästra Svealand nära
den norska gränsen.

Jämfört med övriga svenskar tycker de som bor i vargområden mindre om varg,
liksom personer som varit med om att vargar dödat djur. Enligt forskarna kan skillnaden delvis bero på att vargfrågan uppfattas som ett av de sätt på vilka centralsamhället visar sin makt över marginaliserade delar. Det visar bland annat andra studier från USA.

Helt klart är dock att attityden till varg har blivit mer positiv sedan
början av 1900-talet. Troligtvis skedde emellertid förändringen före 1970-talet.

Mer information: Göran Ericsson, 070-676 50 12
e-post:
Goran.Ericsson@szooek.slu.se

Skriften “Attityder till varg och vargjakt” kostar 40:- och kan beställas av
SLU Publikationstjänst, 018-67 11 00.

Läs mer om vargsymposiet på:
http://www.taiga.z.se/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera