Artikel från Mälardalens universitet
19 mars 2002

Lena Torell och Bengt Asker hedersdoktorer vid Mälardalens högskola

Lena Torell och Bengt Asker har av fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik utsetts till Mälardalens högskolas första teknologie hedersdoktorer. Tillsammans med högskolans två första examinerade doktorer kommer Lena Torell och Bengt Asker att promoveras vid högskolans gemensamma högtid för doktorspromotion och professorsinstallation den 24 maj 2002 i Eskilstuna.

Lena Torell är som VD för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien en av Sveriges främsta företrädare för ingenjörsvetenskapen. Hon är materialfysiker och har varit professor och vicerektor vid Chalmers och forskningsdirektör vid EU-kommissionen i Bryssel. Lena Torell har även varit styrelseordförande vid Mälardalens högskola under en viktig och framgångsrik period för forskningens utveckling vid högskolan.

Bengt Asker har varit verksam i svensk programvaruindustri sedan början av 1960-talet. Han har kombinerat nyckelpositioner inom näringsliv med
engagemang för den akademiska utvecklingen inom området. Bengt Asker har bland annat som ordförande i forskningsprogrammet ARTES styrelse gjort betydelsefulla insatser för den snabba utvecklingen av realtidsforskningen vid Mälardalens högskola.

För mer upplysningar kontakta dekanus Kimmo Eriksson, tel 021-10 15 33.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera