Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 mars 2002

Ny utbildning för ett modernare järnvägsnät

För första gången kan man utbilda sig till järnvägsingenjör på högskolenivå. LTH, Lunds tekniska högskola, startar nämligen till hösten en ny inriktning på högskole-ingenjörsutbildningen vid Campus Helsingborg. Den kallas “Byggteknik med inriktning mot infrastruktur – järn-vägs-teknik”.

Den nya studievägen är resultat av ett samarbete mellan LTH och Banverket. Bakgrunden är ett ökande behov av ingenjörer som förstår samspelet mellan olika trafikslag. Speciellt viktig är sådan kompetens inför den mångmiljardsatsning på en modernare infrastruktur som nu fått klartecken av riksdagen.
Utbildningen omfattar 120 poäng, tre år, och ger examen som högskoleingenjör. Särskilt under andra året är stora delar av utbildningen förlagd till Ban-verkets Banskola i Ängel-holm, Skandinaviens ledande järnvägsskola. Där studeras järn-vägs-teknik både teoretiskt och praktiskt: banteknik, el-, signal och teleteknik.
– Järnvägen är en framtidsbransch i snabb förändring. Vi kommer att behöva högt kvalificerade medarbetare som vill vara med i den utvecklingen och välkomnar därför den nya utbildningen, säger Banverkets generaldirektör Bo Bylund.
Första året omfattar grundläggande ingenjörsstudier men också breda, introducerande kurser i området infrastruktur. Tredje året foku-seras på projektering och ombyggnation av järnvägar och ett examensarbete på något före-tag i järnvägssektorn. Flertalet ämnen fördjupas till att även omfatta internationella trans–portfrågor.
På LTH planeras också en senare breddning mot väg- och transportsektorns infrastruktur–behov i övrigt. LTH erbjuder de färdiga ingenjörerna möjligheten att sedan läsa en avkortad civil-ingenjörs-utbildning i väg- och vattenbyggnad i Lund.
Ytterligare två kursnyheter erbjuder LTH Ingenjörshögskolan i Helsingborg i höst:
o ett förnyat byggprogram med inslag av arkitektur för att underlätta byggnadsingenjörers samarbete med arkitekter
o tekniskt basår via Internet, en möjlighet att i huvudsak på distans skaffa de matematik-, fysik- och kemikunskaper som krävs för att börja läsa till högskole-, civil- eller brandingenjör

Fler uppgifter om den nya utbildningarna finns på www.lth.se/utbildning/default.html
Frågor om järnvägsteknik kan besvaras av studievägledarna Wiveka Axner, 042 – 35 67 83
E-post: wiveca.axner@kansli.lth.se eller Ingrid Holmberg´, 042-35 67 41 E-post: ingrid.holmberg@kansli.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera