Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 mars 2002

Ny kunskap om digitala filter för telekommunikation

Johnny Holmberg, forskarstuderande vid Institutionen för Elektronik vid Mälardalens högskola, framlägger onsdag 20 mars kl. 14.15 i Omegasalen, Mälardalens högskola, Västerås, sin doktorsavhandling “On Design, Analysis, and Implementation of LDI/LDD Lattice Filters”. Opponent är docent Håkan Johansson, Linköpings universitet. Huvudhandledare för avhandlingsarbetet är professor Lennart Harnefors, Mälardalens högskola.

Sedan 2001 har Mälardalens högskola rätt att utbilda och examinera forskare inom vetenskapsområdet teknik – och detta är högskolans första disputation någonsin.

Digitala filter är vanligt förekommande i dagens elektroniska system. De används för att undertrycka oönskade signaler. En typisk applikation där tekniken används är mobiltelefoni.

Digitala filter byggda i hårdvara består av tre grundblock: adderare, multiplicerare och minnen. Grundblocken kan kombineras ihop på olika sätt för att ge olika digitala filterstrukturer. Strukturerna har olika egenskaper exempelvis när det gäller effektförbrukning och beräkningshastighet.

I Johnny Holmbergs avhandling analyseras en speciell digital filterstruktur: “LDI/LDD lattice filter”. Den uppfanns på 70-talet och har visat sig vara väl anpassad för lågeffekttillämpningar eftersom den bara kräver liten hårdvara, d.v.s. få grundblock.

Den första delen i avhandlingen behandlar designmetoder för filterstrukturen. En viktig aspekt i denna del är att designmetoden är så pass enkel att den kan användas i industrin.

I den andra delen jämförs strukturen mot andra befintliga filterstrukturer beträffande stabilitet, beräkningshastighet och effektförbrukning. Resultaten visar att i vissa tillämpningar ger troligtvis LDI/LDD-strukturen lägre effektförbrukning än de andra undersökta strukturerna. I den tredje delen presenteras olika sätt hur filterstrukturen kan realiseras i hårdvara, t ex i en mobiltelefon.

Låg effekt är en viktig egenskap, särskilt i portabla elektroniksystem som mobiltelefoner, men även för annan typ av integrerad elektronik. Denna tes återkommer ofta i Johnny Holmbergs avhandling.

Slutligen presenteras i avhandlingen en första studie där strukturen används vid olika adaptiva tillämpningar, d.v.s. filterkoefficienterna anpassas on-line efter ett optimeringskriterium.

==

Johnny Holmberg nås på tel 021-10 16 57 eller e-post: johnny.holmberg@mdh.se

==

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera