Artikel från Linköpings universitet
14 mars 2002

Logistik, pappersinsamling och gamla datorer

Logistikens effektivitet påverkar värdet av det som ska transporteras. Det är självklart när det gäller färskvaror: grönsaker som transporterats runt för länge eller under för dåliga förhållanden blir förstörda. Men samma sak gäller också för återvinningsvaror som insamlat papper och uttjänt elektronik.

Maria Huge Brodin har behandlat logistiksystem för återvinning i en avhandling från ekonomiska institutionen vid Linköpings universitet, och tittat närmare just på återbrukspapper och elektronik.

– Om papperet lagras flera månader på olika stationer innan det kommer till ett pappersbruk så åldras materialet och blir en sämre råvara, säger hon. Och om man trycker ihop uttjänta datorer och TV-apparater för att få in mer i lastbilen, så går bildrören sönder och materialen kan sedan inte separeras och återvinnas.

Att logistiken (transporterna) fungerar bra är faktiskt extra viktigt just när det gäller återvinning. Medan samhället och miljön som helhet tjänar på återvinning, så är de företagsekonomiska vinsterna ofta små. Då gäller det att se till att slå vakt om åtminstone dessa vinster, och inte slarva bort dem genom en ogenomtänkt hantering.

Stordrift är ett vanligt sätt att uppnå företagsekonomisk lönsamhet, så även när det gäller återvinningslogistik. Stordriften fungerar oftast bra när det gäller papper. Både hushåll och företag producerar så mycket återvinningsbart papper att lastbilarna kan köra fullastade till pappersbruken.

Begagnad elektronik däremot har inte lika stora volymer. Därför måste renhållningsverk och företag ofta samla på sig gamla apparater under längre tid för att borttransporten ska bli lönsam. Och lagringsutrymme är inte gratis.

– Här kunde mycket vinnas genom en annan organisation, till exempel att flera företag samarbetar om ett insamlingssystem eller ett gemensamt lager. Utomlands har det hänt att företag som tillverkar liknande varor men inte är direkta konkurrenter byggt upp sådana gemensamma system, säger Maria Huge Brodin.

Hon tror att sådana förenklande lösningar är viktiga just i de fall där återvinningen drivits fram genom lagstiftning och inte av ekonomiska krafter. Återvinning av papper har varit lönsam för industrin som behövt mer råvara, men återvinning av till exempel elektronik är inte ekonomiskt intressant på samma sätt. Då vill det till att logistiken fungerar så smidigt och bra som möjligt, för att inte frestelsen att gå vid sidan av systemet ska bli alltför stor.

Avhandlingen heter Logistics systems for recycling – on the influence of products, structures, relationships and power. Disputationen äger rum den 27 mars. Maria Huge Brodin träffas på tel 013- 28 15 33, e-post marhu@eki.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera