Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 mars 2002

Skrämmande och gripande om den nazistiska infiltrationen i Sverige

Hur reagerade och agerade svenska universitet och särskilt då germanister, som företrädare för tyska språket, litteraturen och kulturen, när nazisterna tog makten i Tyskland? Detta behandlar docent Birgitta Almgren vid Södertörns högskola i sin nyutkomna bok Illusion und Wirklichkeit som bygger på hittills opublicerat källmaterial.

Sverige blev ett viktigt mål för den nazistiska infiltrationen och germanisterna fick en strategisk nyckelroll i NS-regimens planer på att införliva hela Europa i ett germanskt storrike. Tyska germanister sändes ut som agenter med ideologiskt uppdrag att mentalt erövra Europa. De ålades att regelbundet sända rapporter till Berlin. I tyska arkiv finns därför ett rikt, till stora delar obearbetat, källmaterial som rör den nazistiska infiltrationen i Sverige. Med hjälp av tyska klassiker och under täckmantel av tysk kultur skulle svenska universitet och skolor erövras.
Tyngdpunkten i Birgitta Almgrens studie är lingvistiskt baserade diskurshistoriska analyser av tankemönster, normer och värderingar hos ett antal nyckelpersoner. Särskilt uppmärksammas Sveriges fyra professorer i tyska. Analyserna visar hur de tysk-svenska nätverken fungerade och belyser också ett stycke svensk historia, delvis skrämmande och delvis gripande. Undersökningen visar hela skalan av reaktioner i Sverige och hur forskare slets mellan vetenskaplig integritet och politisk anpassning.
Mer information: Birgitta Almgren, universitetslektor och docent i tyska vid Södertörns högskola, tel. 08-608 43 66 eller 070-6674975.
e-post:birgitta.almgren@sh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera