Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 mars 2002

Ny IT-sektion på Chalmers

Den 14 mars invigs en ny sektion på Chalmers, Data- och informationsteknik, D&IT, av rektorerna Jan-Eric Sundgren, Chalmers och Bo Samuelsson från Göteborgs universitet. Professor Jan Smith blir chef för den nya sektionen.

Den nya sektionen omfattar institutionerna Datavetenskap och Datorteknik. Verksamheten bedrivs i samverkan med Göteborgs universitet. Nyligen bildades en paraplyorganisation för IT-verksamheten inom Chalmers och Göteborgs universitet, IT-universitetet, där institutionerna Datavetenskap och Datorteknik för närvarande står för merparten av verksamheten.

Göteborgsområdet har en mycket stor verksamhet bland IT-tunga företag. Ericsson har förlagt sin utveckling av radiobaserad datakommunikation till Göteborg. Ericsson Microwaves produkter arbetar med att skaffa och bearbeta information. Volvo har inom Fordkoncernen fått ett ansvar för framtidens informationsteknik i bilar. För att i ännu högre grad stärka samverkan mellan företagen och Chalmers har delar av företagen flyttat nära Chalmers såväl till Chalmers Teknikpark som till Lindholmen Science Park.

Datavetenskap och datorteknik finns i centrum av utvecklingen inom snart sagt varje område av vetenskap, teknik och samhälle. Institutionerna för datavetenskap och datorteknik på Chalmers och Göteborgs universitet är bland de absolut starkaste i Sverige. Då forskningen och undervisningen griper in i varandra finns det mycket att vinna på att bilda en ny sektion. Den gemensamma sektionen ökar samarbetet och stärker och synliggör informationstekniken vid Chalmers och Göteborgs universitet. Dessutom ökar möjligheterna till ett starkt och positivt inflytande på det redan mycket starka IT-området i Västsverige.

På Data- och informationsteknik bedrivs omfattande och världsledande forskning. Bredden är stor, från grundforskning till direkta tillämpningar, ofta i samarbete med företag. D&IT har också det direkta ansvaret för utbildningsprogrammen i datavetenskap på på Chalmers och Göteborgs universitet med totalt 830 studenter. Även Chalmers nya IT-program administreras av D&IT.

Mer information:
Jan Smith, Data- och informationsteknik, Chalmers, tel: o31-772 1034,
e-post:smith@cs.chalmers.se

Till invigningen den 14 mars i Chalmers kårhus har inbjudits företrädare för näringsliv och universitet och högskolor. I programmet ger några av sektionens professorer introduktioner till sina forskningsområden.

Program

Sal Runan:
15:00 Dekanus Jan Smith hälsar välkommen.
15.10 Per Stenström: Inbyggda datorsystem – möjligheter och utmaningar
15.30 John Hughes: Getting Software Right
16.10 Sven Tafvelin: Kommunikation över hela linjen
16.30 David Sands: Computer Security and Mobile Code

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera