Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 mars 2002

Hjärtfunktionen vid ökat luftvägstryck

Att lungorna växer i volym vid övertrycksandning leder i och för sig till minskning av hjärtats slagvolym, men orsakar samtidigt en motriktad ökning av vänster hjärtkammares sammandragningsskraft.

Det visar en avhandling som försvaras fredagen den 15 mars av Michael Haney, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, anestesiologi och intensivvård, Umeå universitet.

Konstgjord andning och behandling med respirator är exempel på situationer när trycket i luftvägar, lungor och bröstkorg ökar. Det kan ha både positva och negativa effekter på hjärtats funktion. Vår kunskap om dessa viktiga samband är ännu ofullständig, vilket är utgångspunkten för avhandlingens fem experimentella delarbeten. Där användes och vidareutvecklades specialmetoder för att samtidigt mäta blodtryck och blodvolym i hjärtats vänstra kammare. För att efterlikna situationer under intensivvård och operation tillfördes läkemedel som antingen stimulerar eller hämmar hjärtats egen funktion. Dessutom illustrerades effekter av den typ av allmän nedkylning som förekommer vid behandling med hjärt-lungmaskin. Sammanfattningsvis har hjärtfunktionen undersökts inom ett stort fysiologiskt variationsområde.

Fynden visar att ökad expansion av lungorna vid övertrycksandning i och för sig leder till en påtaglig minskning av hjärtats slagvolym, men också samtidigt orsakar en motriktad mindre ökning av vänster kammares kontraktionskraft. Det är helt ny kunskap. Reaktionsmönstret kan avspegla indirekta effekter förmedlade av det autonoma nervsystemet i hjärta, lungor och blodkärl. Dessa observationer kan ha betydelse för hur intensivvårdsbehandling vid hjärtsvikt utvecklas och innebär också att effekterna av ökat luftvägstryck kan behöva tas med i övervägandena när man mäter och beskriver hjärtats kontraktionskraft.

Michael Haney är specialistläkare vid Operationscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, och kan nås på tel. 090-785 11 16. Epost: michael.haney@anestesi.umu.se

Avhandlingen har titeln “Heart-lung interactions: left ventricular performance during controlled alterations in loading conditions and airway pressure”. Svensk titel: “Hjärt-lunginteraktioner: vänsterkammarens funktion vid förändrad belastning och positiva luftvägstryck”.
Disputationen äger rum kl 09.00 i Sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan, Umeå
Fakultetsopponent är docent Jan Hultman, Anestesiologi och intensivvård, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera