Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 mars 2002

Umeå-forskare beskriver rönom naturlig immunitet i Science

En grupp med bl.a. forskare vid UCMP (Umeå Centrum för Molekylär Patogenes), en forskningsenhet vid Umeå universitet, visar i veckans nummer av tidskriften Science att proteinet PGRP-LC har en avgörande roll i den s.k. naturliga immuniteten.

Professor Dan Hultmark, forskningsassistenten Svenja Stöven och doktoranden Thomas Werner vid UCMP ägnar sig åt mekanismerna bakom naturlig, eller medfödd, immunitet (eng. innate immunity) och använder bananflugan, Drosophila melanogaster, som modellsystem. Skälet är dels att man på det sättet bättre kan förstå motsvarande system hos människan, dels att insekternas immunitet är viktig i sig själv, framför allt pga. att åtskilliga sjukdomar är insektsburna.

När insekter infekteras av bakterier eller svampar reagerar de genom att bilda effektiva motmedel i form av särskilda proteiner och peptider som dödar inkräktarna. Detta naturliga immunsvar utlöses av ämnen från angriparnas cellväggar.

En sådan utlösande faktor är peptidoglykan, men hur den blir igenkänd av immunförsvaret har varit mindre känt. I den här artikeln har UCMP-forskarna i samarbete med forskare vid Sloan-Kettering Institute och Cornell University, New York, kunnat visa att proteinet PGRP-LC har en nyckelroll. Man fann att detta protein slår på immunförsvaret genom att aktivera en transkriptionsfaktor, “Relish”, som tidigare upptäckts av Dan Hultmarks grupp. PGRP-LC hör till en familj av “peptidoglycan recognition proteins” (PGRP) som binder till peptidoglykan. PGRP upptäcktes först i fjärilar, och intressant nog finns en motsvarighet också hos människan.

Artikeln har titeln “Requirement for a Peptidoglycan Recognition Protein (PGRP) in Relish activation and antibacterial immune responses in Drosophila”. Den kommer att finnas tillgänglig on line via Science Express den 28 februari 2002.

Ytterligare upplysningar
Professor Dan Hultmark, 090-785 67 78
dan.hultmark@ucmp.umu.se

Svenja Stöven, 090-785 67 88, 785 67 89 svenja.stoven@ucmp.umu.se

Thomas Werner, 090- 785 67 77, 785 67 89
thomas.werner@micro.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera