Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 mars 2002

Asiatiskt genombrott för svenskt nanoteknikföretag

Nanofactory Instruments, ett groddföretag från Chalmers har precis fått ett stort genombrott på den asiatiska marknaden

Genom två mycket prestigefyllda kontrakt från de världsledande forskargrupperna, inom nanoteknik, vid Hong Kong University of Science and Technology och Pekings universitet har det unga Göteborgsföretaget fått en drömstart på det nya året.

Under 2001 tog Nanofactory Instruments AB steget ut på nanoteknikmarknaden och levererade unika, egenutvecklade mikroskopisystem till såväl svenska som utländska kunder. Förra årets försäljning följs nu av beställningar från två asiatiska forskningsinstitut, Hong Kong University of Science and Technology samt Pekings Universitet. Dessa tillhör den absoluta världseliten inom nanotekniken och dess applikationer.

– Det här innebär ett genombrott för vårt mikroskopisystem på den asiatiska marknaden, säger Nicklas Bergman, VD på Nanofactory Instruments AB. Samtidigt är det av stort värde för oss att få ut system på viktiga marknader. Dels för att använda som referensobjekt, men även för att detta ger oss viktig information om hur systemen används, något som är användbart i framtida utveckling.

De två beställningarna är tillsammans värda drygt 1,7 miljoner kronor.

Nanofactory Instruments nyutvecklade mikroskopisystem är en unik kombination av två mikroskoptekniker, elektronmikroskopi och svepsondmikroskopi, vilket ger användaren möjlighet till ökad dynamik, interaktion och mätning av prover. Samtidigt som elektronmikroskopet används för att skapa rörliga bilder, en kombination som tidigare inte varit möjlig.

– Elektron- och svepsondmikroskopi är två av de viktigaste
instrumenten inom nanoteknologin, säger professor Lian-Mao Peng vid Pekings universitet. Det är av avgörande betydelse för den framtida utvecklingen inom området att fördelarna hos respektive instrument kan kombineras. Nanofactorys lösning erbjuder en överlägsen kombination av dessa instrument.

Nanoteknik, förmågan att manipulera på nivåer under 100
nanometer, en nanometer är en miljondels meter, röner idag allt större intresse även utanför rena forskarkretsar. Med nanotekniken som grund ser forskare idag stora och nya möjligheter inom områden som mikroelektronik med mindre och snabbare datorer med väsentligt förbättrad lagringskapacitet. Inom materialvetenskap med nya material som är lättare och starkare än dagens samt inom bioteknik med t ex nya sätt att upptäcka och bota cancer.

Nanofactory är ett ungt, växande företag som utvecklar, tillverkar och säljer ett världsunikt nyckelinstrument inom elektronmikroskopi. Företaget erbjuder forskare och företag utökade möjligheter att ligga i frontlinjen av forskning och teknisk utveckling inom områden som nanoteknologi, materialfysik och mikroelektronik. Företaget grundades 1999 och huvudkontoret ligger beläget vid Chalmers Innovation i Göteborg. Företaget bygger på flera års forskning av grundaren Håkan Olin, docent vid Chalmers, och besitter idag en unik kompetens inom mikroskopi, material- och nanoteknologi.

Intresset för Nanofactory har ökat betydligt den senaste tiden och det finns en stor marknadspotential då det finns över 5000 mikroskop världen över där företagets produkter kan komma till användning.

– Vi har fått ett mycket positivt mottagande hos såväl potentiella kunder som branschaktörer och märker att även investerare visar ett allt större intresse för nanoteknologi, säger Nicklas Bergman.

Just nu arbetar Nanofactory intensivt med att expandera
verksamheten för att kunna möta den ökande efterfrågan. Främst gäller detta inom produktion, men även inom utveckling ochförsäljning.

– Vi behöver förstärka vår försäljnings- och produktionskapacitet för att kunna möta den ökande efterfrågan, säger Nicklas Bergman.

Mer information:
www.nanofactory.com
www.chalmersinnovation.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera