Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 februari 2002

Forskarkonferens om EU: Finns det alternativ till federalismen?

Vad är det vi har att välja mellan, när det gäller avvägningen mellan nationellt, mellanstatligt och överstatligt beslutsfattande inom ett utvidgat EU? Den 4-5 mars samlas cirka 70 svenska danska, brittiska och tyska EU-forskare till en konferens i Uppsala under rubriken “Reforming the European Union”.

Torsdag den 28 februari håller EU:s framtidskonvent sitt första sammanträde under ledning av den tidigare franske presidenten Valéry Giscard d’Estaing. I konventet ingår företrädare för unionens olika organ samt medlemsländernas regeringar och parlament. Konventets uppgift är att under det närmaste åren arbeta fram ett antal förslag till möjliga lösningar på den utvidgade unionens författningsproblem.

De svenska statsvetenskapliga institutionerna samverkar i ett nätverk när det gäller EU-forskning och idén med konferensen är att samlat belysa de viktigaste alternativen när det gäller att stärka demokratin och legitimiteten. Heidrun Abromeit från Darmstadt och Richard Corbett från Europaparlamentet kommer att tala om det federala alternativet.

Robin Travis från Uppsala kommer föreläsa om kommissionens pågående försök att stärka sin egen förankringsförmåga gentemot regioner och organiserade intressen. Den tidigare generaldirektören i kommissionen Allan Larsson kommer att tala om alternativet “öppen samordning”. Han är en av arkitekterna bakom den idén och spelade en nyckelroll, när den tog form under perioden från 1997 till 2000.

Marcus Höreth från Bonn kommer avlutningsvis att föreläsa om unionsfrågan som ett “legitimationstrilemma”. Hur skall unionen på en gång kunna vara en styrelse av folket, för folket och genom folket? Måste en av dessa aspekter alltid stå tillbaka för de båda andra? Eller finns det en balanserad lösning?

Arrangemanget kommer att äga rum i föreläsningssalen på Gustavianum och i mån av plats är arrangemanget öppet för intresserade. Programmet finns utlagt på nätadressen http://www.statsvet.uu.se (länk till vänster på första sidan)

Närmare upplysningar kan fås av Sverker Gustavsson, tel. 018-471 34 21, Christer Karlsson, tel. 018-471 33 43 och Sara Lindegren, tel. 018-471 33 07 – alla vid Statvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera