Tema

Ärftliga faktorer har betydelse för kroppens egna blodproppsupplösande system

En studie från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet visar att ärftliga variationer är av betydelse för frisättning av ett blodproppsupplösande ämne (tPA) från kärlväggen. Den genetiska variant som är associerad med låg frisättning av tPA är också förenad med en ökad riskför hjärtinfarkt.

För att förhindra blodproppsbildning har kroppen ett skyddssystem som löser upp blodproppar. En central roll i denna mekanism spelar vävnadsplasminogen aktivator (tPA – tissue-type plasminogen activator). tPA produceras och
frisätts från kärlväggen. I studien användes en modell för att mäta frisättning av tPA hos människa.

Studier med denna modell visar att förmågan att frisätta tPA varierar kraftigt mellan olika individer. Dessutom antyder tidigare familjestudier att tPA-frisättningen påverkas av ärftliga faktorer. Målsättningen med
avhandlingen var därför att undersöka om variationer i genen för tPA är av betydelse för tPA-frisättning, och om så var fallet identifiera de variationer som har direkt betydelse för detta.

tPA-frisättningen mättes hos 51 unga friska män. Variationer i genen för tPA söktes efter med omfattande DNA-sekvensering. Genom detta arbete kunde åtta nya polymorfier (varianter) identifieras. Tre av polymorfierna var
associerade med tPA-frisättning. Polymorfin som ligger i en region som ökar produktionen av tPA, i en så kallad enhancer, var starkast associerad till tPA-frisättning. Eftersom vi fått hållpunkter för att denna variation har en
direkt betydelse för produktionen av tPA, valde vi att undersöka den i en hjärtinfarktstudie i norra Sverige (Västerbotten och Norrbotten).

Sextioen hjärtinfarktpatienter jämfördes med 120 kontroller som matchades för kön, ålder, och geografisk region. Den variant av enhancerpolymorfin som var associerad med låg tPA-frisättning var också var associerad med ökad
risk för förstagångshjärtinfarkt. Denna risk var oberoende av andra riskfaktorer för kranskärlssjukdom.

Sammantaget talar resultaten från avhandlingen för att ärftliga variationer är av betydelse för den fysiologiska regleringen av tPA-frisättning från kärlväggen.

Per Ladenvall, tel 031-343 58 77, fax 031-19 14 16, e-post:
per.ladenvall@hjl.gu.se, mobil 0709-14 66 34
Handledare: Christina Jern, tel 031-343 57 20, 031-19 14 16
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Hjärt-kärlinstitutionen.
Avhandlingens titel: Genetic variation at the human tissue-type plasminogen activator locus. Avhandlingen försvaras fredagen den 1 mars klockan 13.00 i Centralklinkens
Aula, SU/Östra sjukhuset.

Carina Elmäng, informatör, Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77, fax 031-82 58 92, mobil 0708-77 33 57

Ärftliga faktorer har betydelse för kroppens egna blodproppsupplösande system

 lästid ~ 2 min