Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 februari 2002

HTU-forskare ska stärka programvaruindustrin:Användarna fokuseras i nytt tvärvetenskapligt projekt

Programvarubranschen är en toppmodern industri Men som fortfarande till stor del bygger på individuell hantverkskompetens och självlärda hackers. det är dags För forskarna att inta en mer framträdande roll. det säger Stefan Mankefors vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla som nu startar ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt kring programvaruteknik.

Programvaruindustrin har med hjälp av mer eller mindre självlärda hackers exploderat. I takt med att branschen utvecklats och mognat har emellertid de kunskapsluckor som finns när det gäller t.ex. integrering, programvaruarkitektur och ingenjörstekniker blivit allt mer uppenbara.
Det forskningsprojekt som Stefan Mankefors, docent i simuleringsteknik, och hans forskargrupp vid HTU startat heter GCAF (“Graphical Component based Architectures for the Future”). Projektet löper till en början under två år, fram till 2003 och har en budget på ca åtta miljoner kronor. Till huvudfinansiärerna hör KK-stiftelsen och EU:s regionala utvecklingsfond, Mål 2.
Förutom att utveckla en profilerande forskning för HTU, är projektets mål att förbättra programvarutekniken – i synnerhet för ekonomisk uthållighet – när det gäller faktorer som arkitektur och användarvänlighet.
– Branschen omsätter varje år mångmiljardbelopp. Bara på utvecklingskostnaderna finns stora belopp att spara, menar Stefan Mankefors.
Billigare och bättre för alla inblandade vore det t.ex. om programmen hade fler enkelt utbytbara eller var för sig uppgraderingsbara delar.
HTU:s forskargrupp kommer med hjälp av mätverktyg som de själva tar fram göra matematiska beräkningar för att få fram olika datorprograms egenskaper, bl.a. beträffande underhållskrav och utvecklingssvårigheter. Samarbete kommer att ske över de vetenskapliga disciplinerna, bl.a. med HTU:s forskare i pedagogik.
– I slutänden är det alltid konsumenternas krav som ska styra de tekniska kraven. Därför behöver forskare samarbeta över disciplingränserna för att kunna tillgodose de önskemål som användarna har, säger Stefan Mankefors.
Forskargruppen kommer att arbeta nära regionens IT-företag, t.ex. finns samarbete etablerat med VM-data och EDS, för att direkt få feedback och utbyta idéer och erfarenheter med branschen om de idéer och resultat man tar fram.

För mer information kontakta: Stefan Mankefors, tel 0520-47 53 22, stefan.mankefors@htu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera