Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 februari 2002

Utbredningen av omdiskuterad inlandsis rekonstruerad med hjälp av flygbilder

Nya unika data visar att den nordamerikanska inlandsisen över östra Kanada hade en annan form och smälte bort under helt andra förhållanden än vad man tidigare antagit. Den sista isresten försvann så sent som 4 000 år före Kristus, då vi i Nordeuropa hade det förhållandevis varmt och behagligt. Resultaten påverkar i högsta grad hur man tolkar klimatutvecklingen kring Nordatlanten efter istiden slut. Detta visar Krister Jansson i sin doktorsavhandling i naturgeografi vid Stockholms universitet.

– Vi har nu lyckats bevisa att den sista isresten på Labradorhalvön smälte bort från områden söder om Hudson Strait, ett område som i hög grad påverkade förhållandena i norra Atlanten under tider med inlandsisar över östra Kanada, säger Krister Jansson.
Han stöder sina teser på en grundlig kartering av dessa områden med hjälp av flygbilder och fältarbeten i otillgänglig terräng, ett område stort som halva Sverige.

Katastroftappningar
Det centrala i avhandlingen är en rekonstruktion av tidigare okända isdämda sjöar som existerade under isavsmältningen. Dessa sjöar var dämda mellan högre terräng i söder och inlandsisen i norr. De isdämda sjöarna existerade endast under kortare perioder och dränerades när lägre terräng blottades under isavsmältningen. Magnituden på dessa katastroftappningar (ca. 30 st) av smältvatten var betydligt större än jämförbara händelser som rapporterats orsaka stor förödelse på Island idag (s.k. Jökellopp). Den största isdämda sjön “glacial lake Cambrien” formades av enorma smältvattenmängder och hade en volym som var mer än tre gånger större än Vänern.

Inom glacialgeomorfologin, det vill säga studierna av landformer skapade av inlandsisar eller glaciärer, är man helt beroende av vilka bevis man finner av olika landformer. Utifrån dessa fynd ute i naturen kan man sedan med hjälp av kunskaper hur dessa landformer bildas rekonstruera tänkbara scenarios av hur inlandsisar växte och smälte av och hur de fungerade dynamiskt.


Doktorsavhandlingens titel: Glacial geomorphology of north-central Labrador-Ungava, Canada

Disputationen äger rum fredag 15 februari kl. 13.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8 B, Frescati. Opponent är Dr. Andrée Bolduc, Earth Science Sector, Geological Survey of Canada.

Krister Jansson kan nås på tfn 08-674 71 58 eller e-post krister.jansson@natgeo.su.se

Högupplösta kartor och bilder från avhandlingen kan fås via e-postadressen ovan.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera