Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 februari 2002

Bättre förbränning i mellanstora pannor

För stora förbränningsanläggningar som värmeverk finns avancerade instrument som genom mätningar i rökgaserna visar hur förbränningen bör regleras. För mindre pannor är sådana instrument alltför dyra. Men nu har en alternativ, billigare teknik utvecklats vid Linköpings universitet.

S-SENCE (Swedish Sensor Centre) är ett så kallat kompetenscentrum där akademiska forskare samarbetar med näringslivet i forskningsprojekt av gemensamt intresse. S-SENCE är placerat vid Linköpings universitet och inriktat på studiet av sensorer för användning i både vätskor och gaser.

Fysikern Lars Unéus är en av S-SENCE -forskarna och doktorerar inom kort på en avhandling om sensorer av kiselkarbid som kan mäta innehållet i rökgaser från små och stora pannor. Kiselkarbid är ett lämpligt material i sammanhanget eftersom det kan fungera som halvledare även vid de mycket höga temperaturer, upp till 1000 grader, som kan råda i en skorsten.

I de kemiska gassensorer Lars Unéus studerat kombineras kiselkarbiden med tunna lager av olika metaller som fungerar som katalysatorer. När en spänning läggs på alstras signaler som ser olika ut beroende på vilka ämnen som ingår i den analyserade gasen.

– Det gäller att hitta den kombination av sensorer som ger mesta möjliga information om hur förbränningen fungerar. De viktigaste gaserna i sammanhanget är kolmonoxid, syre och kolväte. Kan man mäta rökgasens innehåll av dessa gaser, så har man också möjlighet att reglera pannan på ett effektivt sätt, förklarar Lars Unéus.

Han har i sin forskning samarbetat med både Vattenfall Utveckling AB och AppliedSensor. Det är nu upp till dessa båda företag att vidareutveckla kiselkarbidsensorerna till ett instrument som kan göra förbränningen i mellanstora värmepannor mer miljövänlig och energisnål.

Lars Unéus disputerar den 1 mars. Avhandlingen heter Development and characterisation of SiC-based sensors for harsh environments. Lars Unéus träffas på tel 013- 28 13 74, e-post larun@ifm.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera