Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 februari 2002

Stockholm kandidat för stor europeisk forskningskonferens år 2004

PRESSMEDDELANDE FRÅN VETENSKAPSRÅDET OCH FAS Vetenskapsrådet och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, ställer sig bakom planerna på att ordna en helt ny europeisk vetenskapskonferens med flera tusen deltagare i Stockholm år 2004. Initiativet att förlägga mötet till Sverige har tagits av samarbetsorganet Forskningsforum*. Ställningstagandena innebär att planerna på en större gemensam europeisk vetenskapskonferens tagit ett viktigt steg mot förverkligande.

Avsikten är att Stockholm år 2004 ska bli platsen för en första paneuropeisk och mångvetenskaplig konferens med forskare och deltagare från hela Europa. Syftet är att stärka den europeiska forskningens konkurrenskraft och att fördjupa banden mellan forskning och samhälle. Konferensen ska behandla en rad vetenskapliga ämnen, som t ex medicin, bioteknik, levnadsvillkor och välfärd, miljö- och klimatforskning, fysik och astrofysik. Man vill även ta upp andra övergripande frågeställningar som forskningsfinansiering och -organisation, forskningsetik och jämställdhetsfrågor och inte minst forskningens relation till samhället.

Förebild från USA
Modellen har hämtats från USA där en mångvetenskaplig konferens i regi av AAAS (American Association for the Advancement of Science, www.aaas.org) årligen samlar över 5 000 forskare, lärare, studenter och journalister kring breda, tvärvetenskapliga frågeställningar i forskningens frontlinje.
Principbeslutet innebär bl a att Vetenskapsrådet kommer att bli centrum i arbetet för att närmare kartlägga de praktiska och ekonomiska förutsättningarna och planera innehåll i samarbete med akademiska institutioner över hela Europa. Närmast ska en projektledare rekryteras. FAS har genom ett planeringsanslag på en miljon möjliggjort den nya tjänsten.
Bakom idén till den nya konferensen står EuroScience (www.euroscience.org), en fristående förening av europeiska forskare som bildats för att främja forskning och för att stärka banden mellan allmänhet och forskare.

Ytterligare information
Tina Zethraeus, projektledare informationsavdelningen, Vetenskapsrådet
08-546 44 123/ Tina.Zethraeus@vr.se

Birgitta Sheppard Nyman, internationell sekreterare, FAS
08-775 40 74 / bsh@fas.forskning.se

* Forskningsforum är ett samarbetsorgan för de övergripande frågorna mellan forskning och samhälle. En av de viktigaste uppgifterna är att främja kontakter och dialog mellan forskare, forskningsfinansiärer och de som använder sig av forskningsresultaten, exempelvis företag, organisationer och allmänhet. I Forskningsforum finns representanter från riksdagspartierna, universitet och högskolor och forskningsfinansiärer. Vetenskapsrådet administrerar verksamheten.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera