Artikel från Södertörns högskola
11 februari 2002

Södertörns högskola förstahandsvalet för allt fler studenter

Allt fler väljer Södertörns högskola i första hand. Bland de studenter som läste på Södertörns högskola hösten 2001 valde 68 procent Södertörn i första hand jämfört med 62 procent 2000. Den viktigaste anledningen till att söka sig till Södertörns högskola är kursutbudet, (90 procent) och utbildningens kvalitet (64 procent). På tredje plats kommer högskolans rykte. 91 procent av de tillfrågade uppger att de trivs bra på Södertörns högskola, den andelen har ökat med fem procentenheter sedan år 2000.

Undersökningsföretaget SKOP har för femte året i följd genomfört en enkätundersökning på uppdrag av Södertörns högskola. 650 studenter intervjuades per telefon i december 2001. Här följer en kort sammanfattning av de viktigaste resultaten.
Åttio procent anser att deras förväntningar infriats vid högskolan, en andel som stadigt ökat sedan 1997.
Om de fick välja i dag skulle 72 procent välja att studera på Södertörn. Denna andel har också ökat. 1997 var det 47 procent .
För att beskriva Södertörns högskolas profil fick studenterna betygsätta fem kvalitetsaspekter. Liksom år 2000 får stämningen bland studenterna bäst betyg. Utbildningens kvalitet får nästan lika högt medelbetyg och på tredje plats kommer utbudet av kurser.
Studenterna ombads också att ange i vilken utsträckning som olika egenskaper stämmer in på högskolan. Välkomnande mot studenter stämmer i stor utsträckning in på Södertörns högskolas image, det anser 63 procent av de tillfrågade. 50 procent menar att studenten står i centrum vid Södertörns högskola medan 42 procent tycker att Södertörns högskola är forskningsförberedande.
Studenternas bakgrund
48 procent av studenterna bodde vid sin ansökan i kommuner på Södertörn eller i Stockholms södra förorter (41% 2000).
35 procent kommer från övriga delar av Stockholms län (jfr 37% 2000).
18 procent kommer från övriga Sverige (23% 2000).
De kvinnliga studenterna är fortfarande i majoritet men gapet har minskat, 68 procent av de intervjuade studenterna 2001 är kvinnor (76% 2000).
41 procent av Södertörns studenter har invandrarbakgrund (35% 2000).
Av dessa är 15 procent födda utomlands (16% 2000) och 26 procent födda i Sverige, men någon av föräldrarna är födda utomlands (19% 2000).

Ytterligare information: Informationschef Palaemona Mörner, Tel: 08-608 40 06,
mobil 0705-199802, e-post: palaemona.morner@sh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera