Tema

USA-samarbete på gång kring stamcellsforskning

USA vill samarbeta med Sverige kring stamcellsforskning. National Institute of Health, NIH – har inbjudit Vetenskapsrådets huvudsekreterare i medicin, Harriet Wallberg-Henriksson, till USA för att diskutera och konkret planera formerna för en samverkan.

– Det är en unik situation att USA tar den här typen av forskningskontakter, säger Harriet Wallberg-Henriksson. Initialt handlar det om ett ömsesidigt kunskapsutbyte där såväl svenska som amerikanska forskare kan ta del av varandras erfarenheter.

Fors

USA-samarbete på gång kring stamcellsforskning

 lästid ~ <1 min