Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 februari 2002

Europa ledande inom global miljöforskning med gemensamma insatser

PRESSMEDDELANDE FRÅN FORMAS OCH VETENSKAPSRÅDETSkapa en europeisk miljöforskningskommitté med ledande forskare och representanter från de internationella miljöforskningsprogrammen. Forskningsresurserna kan då utnyttjas bättre på såväl nationell som europeisk nivå. Med gemensamma insatser kan Europa förstärka redan befintliga miljöforskningsprogram och därmed bibehålla sin ledande roll. Detta var slutsatserna som drogs på European Science Foundation-konferensen i Stockholm i slutet av förra veckan.

European Science Foundation, ESF, är en gemensam forskningsorganisation för Europas nationella forskningsråd, akademier, stiftelser m m. ESF består av ett 70-tal organisationer från cirka 27 medlemsländer och bildades för mer än 25 år sedan för att samordna och stödja europeisk forskning. Ett åttiotal delegater var samlade under tre dagar, 30 januari till 1 februari, i Stockholm för att diskutera hur man skapar och sprider kunskap baserad på forskning. Formas och Vetenskapsrådet var lokala värdar för forskningskonferensen

Mötesdeltagarna var eniga om att ESF borde skapa en europeisk miljöforsknings-kommitté med ledande forskare och representanter från miljöforskningsprogrammen, som nu ligger under Earth Systems Science Partnership, och andra europeiska institutioner. Med en sådan kommitté skulle europeisk forskning samordnas med befintlig forskning, speciellt den inom ERA, Europeiska forskningsområdet, som kommissionären Philippe Busquin initierat. Syftet med en europeisk miljöforskningskommitté är vidare att stimulera till nya initiativ, att definiera nya behov och infrastrukturer, att minska svårigheterna i dagens finansieringsstrukturer, samt att stärka långsiktigheten i större forskningsinsatser

Konferensen var den första i sitt slag inom ESF för att ta fram en framtida strategi för europeisk forskning på miljöområdet. Syftet med mötet var att diskutera hur organisationen ska förhålla sig bl a till EUs sjätte ramprogram och till andra stora internationella forskningsorganisationer och program. Hur kan ESF komplettera och stärka pågående forskning? Hur skapas plattformar för europeisk forskning och hur ska europeisk forskning struktureras och samordnas med den forskning som redan pågår m m? Det övergripande temat för konferensen var Europas bidrag till de globala miljöfrågorna – Europe´s Contribution to Global Change Research.

För mer information kontakta:
Emilie von Essen, presschef Formas
emilie.von.essen@formas.se .von.essen@formas.se> tel: 08-775 40 38
Kajsa Eriksson, presschef Vetenskapsrådet
kajsa.eriksson@vr.se .eriksson@vr.se> tel: 08- 546 44 216

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera