Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 februari 2002

Möjligt att odla obegränsade mängder blodstamceller

En avhandling från Umeå universitet visar att det är möjligt att utveckla metoder för att odla fram obegränsade mängder med blodstamceller som kan användas vid benmärgstransplantationer.

Blodet består till stor del av celler (vita och röda blodkroppar) som kontinuerligt produceras i benmärgen under en individs hela livslängd. Alla blodceller härstammar från ett fåtal celler i benmärgen som kallas blodstamceller. Blodstamceller är unika eftersom de kan både bilda alla typer av blodceller och bilda nya stamceller, så kallad självgenerering. Dessa två egenskaper är grunden till att vi har ett fungerande blodsystem hela livet och är också grunden till att benmärgstransplantation är en fungerande behandlingsmetod. Trots att självgenereringsprocessen hos blodstamcellen är väl känd så vet vi i stort sett ingenting om hur denna process regleras på molekylär nivå. Ökad förståelsen för denna process skulle leda till att man skulle kunna odla fram obegränsade mängder med blodstamceller, vilket idag är omöjligt. En ökad tillgång på blodstamceller skulle vara viktigt för att förbättra behandlingen av alla patienter som behöver benmärgstransplantation, det vill säga. patienter med leukemi/cancer, blodbrist och immunbristsjukdomar.

Avhandlingen visar att en gen (Lhx2) som är viktig för bildningen av många olika organsystem under fosterutvecklingen skulle kunna vara inblandad i självgenereringsprocessen av blodstamceller. Genom att uttrycka denna gen i blodstamceller så har man kunnat odla fram blodstamcellsliknande celler som har en i stort sett obegränsad förmåga att självgenerera. Dessa blodstamcellsliknande celler har odlats fram både från embryonala stamceller och från blodstamceller i benmärgen. I djurmodeller för benmärgstransplantationer har det visats att de framodlade cellerna kan generera funktionella röda och vita blodkroppar under lång tid efter transplantation. Resultaten från denna avhandling visar att det skulle vara möjligt att utveckla metoder för att odla fram obegränsade mängder med blodstamceller som kan användas vid benmärgstransplantationer.

Perpétua Pinto do Ò kan nås på:
Tel: 090-785 67 14
E-post: perpetua@cmb.umu.se
(Skriv på enegelska)

Fredagen den 25 Januari försvarade Perpétua Pinto do Ò, insitutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Generation of hematopoietic stem cell-like cell lines: Characterisation in vitro and in vivo. Svensk titel: Etablering av blodstamcellsliknande cellinjer: Karakterisering in vitro och in vivo.
Disputationen ägde rum kl. 10.00 i hörsal Major Groove vid institutionen för molekylärbiologi. Fakultetsopponent var Dr. Ihor Lemischka, Department of Molecular Biology, Princeton University, Princeton USA.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera