Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 februari 2002

Hedersdoktor för Hjärnkontoret

Chalmers har utsett fem nya hedersdoktorer. En av dem är Annika de Ruvo som uppmärksammas som representant för TV-programmet Hjärnkontoret. Annika de Ruvo är upphovsman till programmet och har också varit producent för det. Hjärnkontorets framgång beror på en pedagogisk, opretentiös och entusiastisk berättarteknik vilken alltså nu belönas med en hedersdoktorstitel. Övriga hedersdoktorer är Geoffrey Boulton, Edinburgh, Patsy Healey, Newcastle, David Marks, Massachusetts Institute of Technology, MIT, och Marie-Paule Pileni, Paris.

Geoffrey Boulton
Geoffrey Boulton är Regius Professor of Geology och vicerektor vid University of Edinburgh. Regiusprofessuren är en av de mest prestigefyllda geovetenskapliga lärostolarna i Storbritannien.
Professor Boulton är också engagerad i utredningen av en uppbyggnad av ett innovationssystem gemensamt för industri och universitet i Skottland. Detta görs på uppdrag av det skotska parlamentet. I detta uppdrag har kontakter tagits med Chalmers för att utröna hur Chalmers arbetar med dessa frågor. Geologiska institutionen vid Chalmers har framgångsrikt samarbetat med professor Boulton i flera forskningsprojekt.
Professor Boultons forskningsverksamhet har främst handlat om förståelse av hur undergrunden (geosfären) reagerar på inlandsisar och vilken roll som vidsträckta istäcken spelar i klimatsystem. Denna kunskap är väsentlig bl a vid förutsägelser av vad som kan hända ett kärnavfallslager vid extrema framtidsscenarier.

Patsy Healey
Professor Patsy Healey vid Newcastle University, Newcastle upon Tyne utses till hedersdoktor för hennes mycket engagerade arbete för Chalmers, som bl a har ökat våra omvärldskontakter och kännedomen om Chalmers stadsbyggnads och miljöforskning inom den internationella forskningsfronten.
Professor Healey är känd för många på Chalmers för sin medverkan i den internationella expertgrupp, som gav underlag för Chalmers Miljöinitiativ. Hon var också jubileumsprofessor vid Arkitektursektionen vid Chalmers under år 2000.
Patsy Healey tillhör den absoluta världseliten inom forsknings-området Urban Planning Theory, med särskild inriktning på kommunikativ teori och byggande av institutionell kapacitet. Hon har genom åren publicerat mängder av artiklar och böcker, som är flitigt refererade i den internationella diskursen.

David Marks
David H. Marks är professor vid Massachusetts Institute of Technology, USA. Hans forskning har handlat om studier av större infrastruktursystem utifrån miljö- och ekonomiperspektiv.
Marks har aktivt bidragit till utformningen av Chalmers profilering och satsning på ett systemtänkande inom miljöområdet. Han har varit koordinator för samarbetet mellan MIT, ETH i Zurich och Tokyo universitet som kallas Alliance for Global Sustainability (AGS) och var en drivande kraft till att även Chalmers sedan 2001 är en partner i detta betydelsefulla globala samarbete.

Marie-Paule Pileni
Marie-Paule Pileni är professor i kemi vid Université P. et M. Curie i Paris. Hon är en av de ledande forskarna i världen inom nanoteknologi, vilket är ett område som Chalmers prioriterar högt. Pileni har gjort banbrytande insatser när det gäller framställning och karakterisering av små partiklar, speciellt av metaller som koppar, silver och platina. Den metod hon använder, och som numera också utnyttjas vid Chalmers, ger partiklar som bara är några nanometer stora. (En nanometer är en miljondels millimeter.) Material uppbyggda av nanopartiklar har tillämpningar inom katalys, mikroelektronik, supraledarteknik och många andra områden.

Annika de Ruvo
TV-producenten och manusförfattaren Annika de Ruvo är upphovsmannen till och har även varit producent för TV-programmet Hjärnkontoret, som nu sänds för sjunde året i rad och som ses av ca 600 000 barn och ungdomar varje vecka. Programmets framgång beror på en pedagogisk, opretentiös och entusiastisk berättarteknik. Barnens frågor om teknik och naturvetenskap tas på allvar av de forskare, lärare och reportrar som deltar i programmet.
Hjärnkontoret visar att teknik och naturvetenskap är spännande, roligt och inte alltid svårbegripligt. Redaktionen gör ett grundligt research-arbete och programmet lägger stor vikt vid att visuellt förklara olika fenomen och skeenden. Det har på senare år framställts som ett samhällsproblem att intresset för teknik och naturvetenskap sjunker hos barn och ungdom. Hjärnkontoret är en kraft som kan motverka en sådan utveckling.
Annika de Ruvo utnämns som hedersdoktor vid Chalmers såsom upphovsman av Hjärnkontoret och som representant för alla medarbetare som under åren arbetat i redaktionen.

Den 16 maj kommer de nya hedersdoktorerna att hålla korta populärvetenskapliga
föreläsningar.

Promoveringen kommer att hållas vid en ceremoni den 17 maj. Professor Tord Claeson
är promotor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera