Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 februari 2002

Datorer både hjälp och risk för distansstuderande kvinnor

I avhandlingen beskrivs två olika sätt att organisera fortbildning på distans med datorkommunikation som distansöverbryggande medel. Den ena miljön utgörs av en formell universitetsutbildning och den andra ett informellt datorbaserat nätverk. Deltagarna i båda utbildningsmiljöerna är kvinnliga lärare som fortbildar sig i specialpedagogik.

Resultaten visar bland annat att kvinnorna uppskattar möjligheten att studera på distans, eftersom de på detta sätt kan kombinera studier med omsorgen om barn och familj. De anser vidare att datorkommunikationen bidragit till att eliminera den ensamhetskänsla som distansstudier kan innebära. Däremot menar de att det kan vara svårt att realisera visionen om att studera oberoende av tid och rum, vilket annars är något av distansstudiernas kännetecken. För att lyckas i sina distansstudier anser kvinnorna nämligen att studierna måste vara effektiva, och därför krävs både styrning och struktur av utbildningen.

Avhandlingen visar vidare att det är möjligt att upprätthålla social kontakt via nätet men betydligt svårare att skapa den. Trots att datorkommunikation möjliggör samarbete studenter emellan var det svårt för kvinnorna att via nätet föra livliga diskussioner. Man kan också se en risk att distansundervisning bidrar till att befästa en traditionell kvinnoroll, eftersom kvinnorna för att få tid för studier inte gör avkall från sina traditionella roller utan i stället använder sin fritid för studier.

Gunnel Wännman Toresson nås på
Tel: 090-786 57 33
E-post: gunnel.wannman@educ.umu.se

Fredag den 8 februari försvarar Gunnel Wännman Toresson, pedagogiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Kvinnor skapar kunskap på nätet. Datorbaserad fortbildning för lärare.
Disputationen äger rum kl 10.00 i Samhällsvetarhuset, hörsal S213. Fakultetsopponent är docent Shirley Booth, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera