Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 februari 2002

Vad vet skolan om ungdomars livssituation?

Ungdomstiden är en period i människans liv som aldrig tycks upphöra att fascinera vuxensamhället. I boken Ungdomarna, skolan och livet redovisas en bred aktuell studie av svenska ungdomars livsprojekt, hur ungdomar formas av familjen och skolan, hur de upplever sin skolsituation, hur de ser på sig själva och vad som är viktigt för dem.

Författarna konstaterar att det ofta saknas kompetens om ungdomars livssituation i skolan och att eleverna är mer till för skolan än skolan är till för eleverna. Resultaten visar också att det finns skäl att ifrågasätta den negativa bild som finns av invandrarelever i svenska skolan.

Författarna till boken är framstående ungdomsforskare från olika vetenskapliga discipliner. De analyserar samma datamaterial utifrån sina skilda vetenskapliga perspektiv, vilket är mycket ovanligt såväl inom svensk som internationell ungdomsforskning.

Bokens redaktör, Bengt-Erik Andersson, är professor vid Lärarhögskolan i Stockholm och välkänd skoldebattör. Han ställer frågan: Är skolan en bra utvecklingsmiljö för unga människor? Sverker Lindblad, som är professor i pedagogik vid Uppsala universitet, frågar sig vad en lång utbildning betyder när alla har en sådan. Britta Jonsson, docent i sociologi vid Lärarhögskolan i Stockholm, presenterar en sociologisk analys: Vad är ungdomars roll i dagens samhälle och hur ser de själva på detta? Könen granskas utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv av Anne-Sofie Rosén, docent i socialpsykologi vid Stockholms universitet. Katrin Goldstein-Kyaga, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, och Britta Jonsson har tittat på vad som skiljer invandrarungdomarna i materialet från dem som tillhör majoriteten. Den norske ungdomsforskaren professor Ola Stafseng presenterar en samtidshistorisk översikt av ungdomsforskningen, där han också granskar den motsättning som rått mellan utbildningsforskning och ungdomsforskning.

Boken ger en aktuell bild av modern svensk ungdom och vad skolan och livet betyder för dem. Det är en kunskap som alla som arbetar med unga människor bör ha nytta av, lärare, fritidsledare, ungdomsledare, socialarbetare m.fl.

För ytterligare information, kontakta Bengt-Erik Andersson, 08-737 56 37 eller HLS förlag, Marie-Anne Colliander, tfn 08-737 56 65

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera