Artikel från Umeå universitet
4 februari 2002

Umeå universitets studenter trivs

Under hösten 2001 gjordes en undersökning av studenters hälsa och välbefinnande vid Umeå universitet. Undersökningen visar att 95 procent av de tillfrågade studenterna uppger sig trivas bra eller mycket bra med studentlivet.

Undersökningen som omfattar 1 585 studenter visar också att för en stor andel av studenterna har förväntningarna på utbildningarna infriats. En majoritet av studenterna anser även att mängden schemalagd undervisning är lagom samt att de krav som ställs på dem är rimliga.

Det är en bild av relativt välmående studenter som framträder i undersökningen men det finns vissa orosmoln.

Negativt är att en stor andel av studenterna upplever sina möjligheter att påverka som begränsade och att 56 procent av studenterna anser att de alltid eller oftast känner sig stressade.
Att många studenter i Sverige känner sig stressade bekräftas även av undersökningar som bland annat TCO och Studenthälsan vid Uppsala universitet gjort.
En förhållandevis stor andel av studenterna säger sig också någon gång allvarligt ha övervägt att avbryta sina studier, den främsta orsaken till att de funderar på att sluta är att de är osäkra på om det valt rätt ämne och rätt framtidsyrke.

– Jag tycker att det är mycket positivt att vi fått göra den här kartläggningen och på så vis fått en bild av hur studenterna har det. Resultaten visar att vi har anledning att glädjas, studenterna trivs bra och är nöjda med utbildningarna, men de visar också att vi måste ta krafttag i vissa frågor inte minst när det gäller studieinflytande, säger Lars Lustig chef för Studentcentrum.

Även universitetets tre studentkårer är positiva till att undersökningen genomförts.

– Det är väldigt viktigt att den här undersökningen gjorts. Men nu är det också viktigt att universitetet går vidare och följer upp med konkreta åtgärder. Vi ser positivt på att universitetet och rektor lovat att jobba med detta, säger de tre studentkårernas vice ordföranden i ett gemensamt uttalande.

Idén till undersökningen kom ursprungligen från studentkårerna. Universitetets studentrekryteringsgrupp förordade den vilket fick rektor att beställa undersökningen och Universitetsstyrelsen att bidraga med resurser.
Själva rapporten som heter: Hur mår studenten? – redovisning av en undersökning av studenters hälsa och välbefinnande vid Umeå universitet hösten 2001, har skrivits av Margurite Olofsson, projektledare Studentcentrum.

Syftet med undersökningen är att kartlägga studenters hälsa och studiemiljö för att universitetet ska få kunskap om hälsorisker i studiemiljön, med fokus på psykosociala faktorer. Kunskap som i sin tur ger ett underlag i arbetet med att undanröja och förebygga hälsorisker i studiemiljön.

Kontaktpersoner:
Margurite Olofsson, projektledare
090-786 74 76
E-post: margurite.olofsson@adm.umu.se

Lars Lustig, chef Studentcentrum
090-786 97 97
073-620 50 01
E-post: lars.lustig@adm.umu.se

Jessica Bergström, vice ordf Umeå studentkår
090-786 90 12
070-686 90 12
E-post: vice1@us.umu.se

Patrik Danielson, vice ordf Corpus
070-336 80 30
E-post: patrik@corpus.umu.se

Therese Edvall, vice ordf Umeå naturvetar- och teknologkår
090-786 92 93
070-60 66 277
E-post: vko@ntk.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera