Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 februari 2002

Fibromyalgi, temperatur och känslor

Personer med fibromyalgi tycks inte utgöra en homogen grupp, utan det finns undergrupper som kan skiljas ut genom ett enkelt temperaturtest. Det visar en avhandling från Linköpings universitet, skriven av specialistsjuksköterskan i anestesi Ragnhild Raak.

I temperaturtestet används en liten metallplatta som läggs mot försökspersonens hud. Genom att gradvis ändra plattans temperatur kan man undersöka när personen uppfattar köld och värme respektive köld- och värmesmärta.

Många fibromyalgiker känner smärta vid temperaturer som friska personer inte har obehag av. Några av Ragnhild Raaks patienter var så känsliga att de upplevde en temperatur på 25 grader som en köld som gjorde ont.

Det visade sig också att fibromyalgikerna kunde indelas i två grupper. Den ena gruppen skilde sig inte alls från friska försökspersoner när det gällde värme, och var bara obetydligt mer köldkänslig. Den andra och större gruppen var däremot betydligt mer känslig för både köld och värme. De som ingick i denna grupp hade också mer handsmärtor, fler ömma punkter på kroppen och sämre sömn än den första gruppen.

Ragnhild Raak har också studerat de berörda personernas sätt att möta smärtan, utifrån ett enkätformulär där de fått ange hur de brukar reagera i olika situationer. Fibromyalgikerna i den mycket temperaturkänsliga gruppen beskrev fler exempel på “catastrophising”, svartsyn av typen “det kommer aldrig att bli bättre vad jag än gör”.

Att försöka ändra denna känslomässiga inställning kan ge goda resultat. I en studie av ryggpatienter som genomgått ett inställnings-inriktat rehabiliteringsprogram visar Ragnhild Raak ett samband mellan minskad svartsyn och förbättrad livskvalitet, även i de fall där smärtan i sig förblivit oförändrad.

– Smärta är något som berör hela personen – både kropp, tankar och känslor. Behandlingen av smärta bör också ta in alla dimensioner hos patienten, konstaterar hon.

Avhandlingen heter Identification of subgroups in experimental and chronic pain. Ragnhild Raak, som disputerat i farmakologi särskilt vårdvetenskap, träffas på tel 013-22 17 74, ragnhild.raak@imv.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera