Tema

Umeå universitet distansutbildar flest

Studieåret 1999/00 studerade drygt 40 000 individer i landet på distans. Umeå universitet var det universitet som distansutbildade flest, över 6 000.

Tio högskolor/universitet svarade för närmare 75 procent av det totala antalet individer inom distansutbildning. Fyra högskolor/universitet i Norrland (Mitthögskolan, Högskolan i Gävle, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet) svarade tillsammans för något mer än 45 procent av antalet individer.

Umeå universitet har hade den högsta genomströmningen av alla universitet när det gäller distansutbildning. 76 procent av distansstudenterna slutförde sin utbildning. Bland de tio högskolor/universitet som hade flest distansstudenter så varierade genomströmningen mellan 49 till 76 procent.

Siffrorna kommer från studien Distansutbildning 1999/2000. Studien baserar sig på statistiska uppgifter hämtade från databasen Ladok och är sammanställd av Hans-Olof Forsberg, UnivEx, Umeå universitet.

Det är främst kvinnor som utnyttjar möjligheten att studera på distans, 67 procent av landets distansstudenter utgörs av kvinnor, en klar majoritet är äldre med en tyngdpunkt på åldersgruppen äldre än 34 år.
Det är också flest kvinnorna som slutför sin distansutbildning. Kvinnor har en högre genomströmning än männen i samtliga åldersgrupper.

Antalet studenter som slutför sina studier är något färre bland distansstudenterna jämfört med de som läser utbildningsprogram eller friståendekurser. Genomströmningen för distansstudenter totalt i landet var 70 procent att jämföra med 84 procent för den utbildnings som bedrivs vid lärosätena.
Genomströmningen varierar också mycket mellan ämnesområdena. Högst var genomströmningen inom lärarutbildnings- och vårdområdet med 86 respektive 85 procent.
Lägst genomströmning har naturvetenskap, 60 procent, och utbildningar inom det tekniska området, 56 procent.

Distansutbildning utgör fortfarande en mycket liten del, 4,6 procent, av det totala utbildningsutbudet. Antalet distansstudenter var under undersökningsperioden 40 506.

Kontaktperson:
Hans-Olof Forsberg
Tel: 090-786 68 50
E-post: hans-olof.forsberg@univex.umu.se

Umeå universitet distansutbildar flest

 lästid ~ 1 min