Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 januari 2002

Språket – inget neutralt kommunikationsmedel

Per Holmberg, nordiska språk – disputation 9 februari 2002Med språket engagerar vi oss ständigt i evaluering. Vi uttrycker på många olika sätt vad vi anser vara bra eller dåligt, vi berömmer och kritiserar, rekommenderar eller avråder osv. Vetenskapliga framställningar om semantik (betydelselära) ger emellertid oftast en helt annan bild av språket. Här framställs språket istället som ett i det närmaste neutralt kommunikationsmedel. Varför har då vetenskapen i så liten utsträckning gett sig i kast med att undersöka hur språket fungerar evaluerande? Och hur skulle en undersökning av språklig evaluering kunna gå till?

Dessa frågor angriper Per Holmberg på två olika sätt. För det första undersöks hur olika vetenskapsgrenar (språkvetenskap, psykologi och filosofi) har förklarat språklig evaluering med att vissa ord har en så kallad emotiv betydelse. För det andra utvecklas i avhandlingen ett alternativt angreppssätt som tillämpas i analys av ett samtal.

Vad gäller begreppet emotiv betydelse visar undersökningen att begreppet är präglat av en syn på språket som håller språkliga enheter för att vara länkade till olika betydelser i en språklig kod. Målet har därför ofta varit att finna och avgränsa de ord som har en emotiv betydelse. I det praktiska arbetet med att beskriva evaluerande yttranden och texter visar sig emellertid ett sådant angreppssätt mindre fruktbart.

Det alternativ som Holmberg föreslår innebär att evaluering betraktas som olika språkliga aktiviteter. Istället för att försöka skriva en lista med de ord som kan antas ha emotiv betydelse, borde man, menar Holmberg, kunna identifiera en rad olika slags mönster som typiskt utmärker evaluerande aktiviteter i en viss situation. I avhandlingens samtalsanalys beskrivs på flera kompletterande sätt hur talarna typiskt gör när de evaluerar, hur de bemöter varandras påståenden, och hur de utnyttjar såväl ordval, grammatik som intonation.

Avhandlingens titel: Emotiv betydelse och evaluering i text.
Disputationen äger rum lördagen den 9 februari 2002 kl 10.15, Opponent: Docent Per Ledin, Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Närmare upplysningar kan fås av Per Holmberg, tel 773 44 72 (arb),24 29 70 (hem), e-post: Per.Holmberg@svenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera