Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 januari 2002

Psykoanalys en effektiv behandling

Psykoanalysens och psykoterapins effektivitet har länge varit omdiskuterad, men nu visar en avhandling vid Linköpings universitet att det är bra behandlingar för människor som själva vill genomgå dem. Bäst resultat ger psykoanalys om den får pågå länge, i genomsnitt fyra år, med behandlingar flera gånger i veckan.

De resultat som psykologen Johan Blomberg lägger fram i sin avhandling är en del av ett stort projekt där 400 personer följts under en period på nio år. De har gått endera i psykoanalys av olika längd eller i kortare, psykoanalytiskt inriktad terapi. Patienterna har undersökts både före, under och tre år efter behandling.

De flesta behandlingsstudier visar att patienterna alltid mår bra direkt efter behandlingen. Men Johan Blomberg visar nu att resultaten förbättrats ytterligare tre år efter avslutad behandling. De mår bättre och bättre.

– Det bekräftar den teori som psykoanalytiker arbetar efter, säger Johan Blomberg. Analysen är inte bara en behandling. Den ger patienterna verktyg att hantera sina liv så att de inte hamnar i onödiga depressioner och kan må bättre.

Bäst fungerar psykoanalys med flera behandlingar i veckan i omkring fyra år. Sämst resultat ger en kort men intensiv psykoanalys på två år. Behandlingar en gång i veckan i upp till sju år ger inte heller några dramatiska förändringar.

Studien visar också att psykoterapier, som i regel sker under kortare tid med behandlingar en gång i veckan, lyckas sämst när terapeuten förhåller sig passiv, vilket däremot en psykoanalytiker kan göra med goda resultat.

Avhandlingen behandlar inte bara analysens effektivitet utan också hur patienterna faktiskt går i terapi och analys.
– Människor har inte en enda diagnos och de har alla möjliga skäl till att gå i terapi, säger Johan Blomberg. Vår studie visar att de går i terapi i olika former och i flera omgångar, i kortare och längre perioder. Det gör att man inte kan utvärdera terapier på samma sätt som medicinska behandlingar.

Dessutom, menar Johan Blomberg, är viljan och valet att gå i psykoanalys viktigt. Man väljer just den behandlingen utifrån en kunskap man redan har.

– De vi undersökt ville verkligen gå i analys och terapi och vi kan inte dra några slutsatser om det är bra för människor i största allmänhet.

Hur allvarliga problem har då studiens patienter?

– Det är en ganska vanlig uppfattning att människor i psykoanalys och terapi inte är riktiga patienter. Det stämmer inte, säger Johan Blomberg. Det är människor som mått riktigt dåligt, haft tuffa perioder i livet och mycket väl kunde ha behandlats inom psykiatrin. Ofta utlöser en skilsmässa eller något som händer på jobbet en livskris. Men det är inte tillfälliga livskriser som går över av sig själva. Behandlingen behövs.

Däremot bekräftar studien föreställningen att intellektuella och skapande yrken är överrepresenterade bland patienterna, särskilt bland dem som går i psykoanalys.

Avhandlingen heter Differences Between Psychoanalysis and Psychoanalytically Oriented Psychotherapy. Disputationen sker fredagen den 1 februari kl 13.00 på Linköpings universitet i Eklundska salen, Campus Valla. Johan Blomberg går att nå på tel 08-441 04 00 eller 0733-87 27 56 eller e-post johan.blomberg@provinsfem.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera