Artikel från Karlstads universitet
30 januari 2002

Stark utveckling för folkhälsovetenskap: Startar forskarutbildning samt magisterkurs av nytt slag

Sedan årskiftet erbjuder Karlstads universitet forskarutbildning i folkhälsovetenskap. Karlstad är därmed det fjärde universitetet i Sverige med detta. Samtidigt startar man på grundutbildningsnivå en ny typ av magisterutbildning som istället för fördjupning inriktas på ämnesbredd. Med dessa utbildningar tar ämnet folkhälsovetenskap steget från att i första hand ägna sig åt forskning till att även arbeta med utbildning.

Både magisterutbildningen, som är på grundutbildningsnivå, och forskarutbildningen blir mångvetenskapliga med inslag av bl a folkhälsa, riskhantering, nationalekonomi, sociologi och psykologi. Att nu både få studenter och doktorander inom folkhälsovetenskap betyder mycket för ämnets vidareutveckling.

– Det är stimulerande att vi nu kan utforma och erbjuda dessa utbildningar, säger Ragnar Andersson, ämnesföreträdare och professor. Det är värdefullt både för ämnet och för de samarbeten vi har med externa aktörer såsom kommuner, landsting och företag. Genom att anta egna doktorander kan vi t ex ingå i fler externa forskningsprojekt och vi kan erbjuda yrkesverksamma vidareutbildning både på grund- och forskarutbildningsnivå.

Karlstads universitet är det fjärde lärosätet i Sverige som nu kan erbjuda forskarutbildning i folkhälsovetenskap och det har redan visat sig att intresset är stort för de doktorandtjänster som inrättas. I höstas ansökte 22 personer till de två doktorandtjänster som var utlysta. Ämnesledningen planerar nu fler doktorandtjänster, s k industridoktorander, bl a i samarbete med Räddningsverket. En tjänst som industridoktorand innebär att doktoranden fortfarande är anställd hos den ordinarie arbetsgivaren, men har tid avsatt för att gå forskarutbildning vid universitetet. Ofta arbetar doktoranden med ett forskningsprojekt som har relevans för den egna arbetsgivaren.

Magisterutbildningen är av ett nytt slag. Riksdagen beslutade i höstas att svenska lärosäten, vid sidan av den fördjupande magisterutbildningen, även ska kunna erbjuda en sådan med ämnesbredd. För ämnet folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet innebär det att studenterna kan läsa kurser från ett ganska stort, mångvetenskapligt område och välja bland kurser beroende på den egna erfarenheten, t ex från yrkeslivet. Områden som Karlstads universitet kommer att satsa på är bl a risk- och krishantering samt barns hälsa. För att vara behörig att söka måste man ha en grundutbildning på 120p från högskola eller universitet.


Mer information: Ragnar Andersson, professor och ämnesföreträdare, tfn 054-700 14 81, mob 070-6634038 eller Barbro Renck, universitetslektor och studierektor, tfn 054-700 25 10.

Pressmeddelandet lämnat av Camilla Jansson, Informationsavdelningen, tfn 054-700 10 95.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera