Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 januari 2002

Nyblivna mammor och BVCs sjuksköterskor

Barnavårdscentralernas sjuksköterskor får i allmänhet ett mycket bra betyg av de nyblivna mödrar som tillfrågats i ett avhandlingsarbete från Linköpings universitet. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre, och avhandlingsförfattaren Astrid Fägerskiöld har flera förslag till förbättringar.

Astrid Fägerskiöld har intervjuat 25 BVC-sjuksköterskor samt intervjuat och samlat information från sammanlagt 160 mödrar. Hennes frågor handlar bland annat om förväntningar från ömse håll och hur dessa uppfyllts.

Att tas på allvar framstår som mycket viktigt för de nyblivna mödrarna. De nöjda kvinnorna, som är i majoritet, betonar hur värdefullt det varit att sjuksköterskorna brytt sig om och lyssnat på deras frågor. De missnöjda mödrarna däremot anser sig inte ha blivit tagna på allvar.

– Det kunde handla om att sjuksköterskan alltför snabbt avfärdat något mamman tyckte var ett problem, eller informerat för dåligt om någon behandling hon tänkte göra.

– I ett fall hade sjuksköterskan t ex penslat en babys navel med lapis, vilket mamman inte förstått följderna av. Hon blev därför alldeles skräckslagen när hon på kvällen såg att naveln såg grå och “möglig” ut.

Astrid Fägerskiöld tror att det vore bra om BVC-sjuksköterskorna vid första mötets information också frågade alla nyblivna mammor om deras förväntningar på BVC. Den extra tid detta tar kan man löna sig genom att kontakten på så sätt kan bli så bra som möjligt.

Hon betonar också värdet av sjuksköterskornas specialkunskaper. I den mån distriktssköterskor också får göra BVC-uppgifter, så bör de få ägna minst 50 procent av sin tid åt dessa för att få tillräckliga erfarenheter i barnhälsovård.

Av Astrid Fägerskiölds studier framgår också att många nyblivna mammor hoppas kunna delta i föräldragrupper, vilket understryker BVC:s ansvar för att organisera sådana. Andra resultat pekar på att samarbetet mellan BVC och kommunens socialtjänst ibland kan förbättras, liksom samarbetet mellan BVC och mödravården.

Avhandlingen heter Support of mothers and their infants by the child health nurse: expectations and experiences. Astrid Fägerskiöld träffas på tel 036-15 72 62 eller 15 77 00, e-post astrid.fagerskiold@hhj.hj.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera