Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 januari 2002

Konsumentminister Britta Lejon inviger centrum för konsumentvetenskap vid Handelshögskolan i Göteb

Centrum för konsumentvetenskap (CFK) invigs av konsumentminister Britta Lejon onsdagen den 30 januari klockan 13.00 i Malmstensalen, Vasagatan 1, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Program bifogas nedan.

CFKs uppgift är att initiera och bedriva tvärvetenskaplig forskning om konsumenter och konsumtion. CFK är en unik satsning i Sverige genom sin uttalade tvärvetenskapliga inriktning och sitt fokus på konsumenten. Deltagande institutioner representerar humaniora (t ex etnologi),
samhällsvetenskap (t ex företagsekonomi, hushållsvetenskap, juridik och psykologi) och teknik (människa-teknik-samhälle och innovativ design).

CFK ska vara en mötesplats mellan forskare nationellt såväl som internationellt, men även verka för att forskare, företag, myndigheter och organisationer (t ex konsumentorganisationer) möts och utbyter erfarenheter. Inom CFK finns för närvarande fem temaområden: 1.
konsumenters beslutsfattande, 2. konsumtionskultur och konsumtionens värde, 3. ekologisk hållbar konsumtion, 4. informations- och kommunikationsteknologi, 5. produktutveckling och design.

CFK strävar efter att se helheten i konsumtionen genom att olika discipliner samarbetar. Det är nödvändigt för att förstå konsumenter. Vissa produkter köps inte i första hand för att de är praktiska, utan för att de symboliserar någonting för mig eller andra i min omgivning. Konsumenter kan också välja att använda eller tolka produkter på ett annat sätt än det producenten tänkt sig. Konsumtionen speglar vem du är eller vill vara. Man kan också uttrycka vem man är genom vad man inte konsumerar, t ex att
välja att leva med färre prylar i sin vardag. Ett pågående
forskningsprojekt inom CFK som studerar dessa fenomen är “Kommersiella kulturer”, vilket är ett samarbete mellan etnologi och företagsekonomi/marknadsföring.

Docent Karin M. Ekström, föreståndaren för CFK, anser att
konsumentvetenskap i Sverige är ett eftersatt forskningsområde.
– Det är besynnerligt då konsumentforskning är centralt för konsumenter, företag, myndigheter och organisationer. För att kunna producera och marknadsföra produkter enligt konsumenters önskemål så behöver företagen lyssna till vad konsumenter tycker är viktigt. Det gäller givetvis också
politiker, då många politiska beslut påverkar konsumenters konsumtion, säger Karin M. Ekström.

– Vårt mål är även att forskningen ska komma konsumenterna till godo och bidra till att de blir kunnigare och mer kritiska. I dagens samhälle ska konsumenter fatta beslut om sådant som de inte är vana att fatta beslut om,
t ex pensionssparande, el- och telebolag. Vi behöver forskning som belyser konsumenters svårigheter som beslutsfattare. Ett bra exempel på detta är ett nystartat projekt inom CFK som studerar konsumenters aktiefondval inom
ramen för premiepensionen. Vi kommer att sträva efter att kommunicera våra forskningsresultat på ett lättbegripligt sätt både i media och på vår hemsida, säger Karin M. Ekström.

CFK bildades i april 2001 av Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola och är placerat vid Gothenburg Research Institute (GRI), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CFK är ett nationellt forskningscentrum då regeringen beslutat stödja utvecklingen av verksamheten. Som ett led i regeringens åtgärder för att stärka
konsumenternas ställning tilldelades Centrum för konsumentvetenskap 3,7 miljoner i juni 2001.

För ytterligare information kontakta: docent Karin M. Ekström, föreståndare för Centrum för Konsumentvetenskap (CFK) telefon 031-773 14 80, e-post karin.ekström@cfk.gu.se eller programassistent CFK Maria Brodin Telefon 773
56 27, e-post maria.brodin@cfk.gu.se

Ytterligare information om CFKs verksamhet finns på hemsidan: www.cfk.gu.se

Onsdagen den 30 januari invigs Centrum för konsumentvetenskap i Malmstenssalen, Vasagatan 1, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Kontaktperson: Programassistent CFK: Maria Brodin, 031-7735627, maria.brodin@cfk.gu.se

PROGRAM
13.00-13.15 Rektor Rolf Wolff, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

13.15-13.30 Konsumentminister Britta Lejon inviger CFK

13.30-13.45 Handels Gosskör

13.45-13.55 Rektor Bo Samuelsson,Göteborgs universitet

13.55-14.05 Rektor Jan-Eric Sundgren,Chalmers tekniska högskola

14.05-14.15 Kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Linder,Göteborgs stad

14.15-14.45 Presentation av CFK

14.45-15.15 Kaffe

15.15-15.30 “Tvärvetenskap” Professor Sten Jönsson, föreståndare vid GRI

15.30-15.45 “Att se det stora i det lilla” Docent Håkan Forsberg,
Konsumentverket

15.45-16.00 “Hårförlängningar, krediter och stopp i avloppet- ett axplock
ur vardagens konsumtion” Förvaltningschef Els-Marie Aronsson, Konsument
Göteborg

16.00-16.15 “Konsumentforskningen i ett historiskt och
framtida perspektiv” Docent Karin M. Ekström, föreståndare vid CFK

Moderator: Professor Karl Erik Gustafsson,
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet


Karin M. Ekstrom, Docent, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Box 610, 405 30 Goteborg,
karin.ekstrom@handels.gu.se, phone: 031-7731480

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera