Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 januari 2002

Svenska par delar inte lika

Genom intervjuer med mannen och kvinnan i 10 svenska par och en enkätstudie av 489 svenska män och kvinnor (omkring 240 par) har Nyman kommit fram till att en ojämn fördelning av resurser såsom pengar, hushållsarbete och fritid förekommer i svenska par.Flera mekanismer bakom detta kunde identifieras.

Även om de flesta definierade om sina egna inkomster till att bli familjens var en känsla av att ha egna pengar också viktig för de flesta. Men en gemensam ekonomi speglade inte nödvändigtvis en jämn fördelning, utan kunde i vissa fall dölja en ojämn fördelning genom att diskussioner om hur pengar skulle prioriteras och fördelas inte togs upp.

Inte heller den praktiska organiseringen av pengar i familjen speglade idén om en gemensam ekonomi, en aspekt som kunde ibland försvåra kvinnans arbete med att sköta den vardagliga ekonomin. Kvinnans huvudansvar för familjens och framförallt barnens behov gjorde att de hade en insikt i barnens och familjens behov (och kostnader för dessa) som männen inte har, och att de kunde känna ett inre motstånd mot att spendera pengar på sig själv; och istället prioritera familjens eller barnens behov före egna. Det var vanligt att det var oklart varifrån pengar till barnens behov och små saker till hemmet skulle tas och detta bidrog också till att kvinnor ibland tog av sina egna pengar för dessa “kollektiva” utgifter.

Pengar var inte något större diskussionsämne för de flesta par och bråk om pengar var inte speciellt vanliga. Nyman fann också att pengars betydelse och sätt de användes påverkades av de relationer som omger pengar samt att pengar kunde användas för att skapa och förmedla mening inom par (såsom kärlek eller makt). Det fanns visst stöd för betydelsen av mäns högre inkomster för deras bättre tillgång för pengar för eget bruk, men även föreställningar om kvinnor, män och familj är viktiga för att förstå den ojämna fördelningen inom par.

En slutsats man kan dra utifrån studierna i denna avhandling är att jämställdhet inte är uppnådd hemma hos svenska par. Den arbetsfördelning mellan män och kvinnor som till viss utsträckning fortfarande sker efter traditionell mönster innebär att kvinnor och män har olika kunskaper om och erfarenheter av familjens ekonomiska vardagsliv. Så länge detta förhållande råder är det svårt att se någon större förändring i fördelning i familjer. Ett viktigt steg i att råda bot på detta vore därför att män utnyttjar sin rätt till föräldraledighet i större utsträckning för att få bättre insikt i familjens vardagsekonomi.

Charlott Nyman nås på:
Tel: 090-786 60 07
E-post: charlott.nyman@soc.umu.se

Fredagen den 1 februari försvarar Charlott Nyman, sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Mine yours or ours? Sharing in Swedish couples. Svensk titel: Mitt, ditt eller vårt? Fördelning inom svenska par.
Disputationen äger rum kl 10.15 i Humanisthuset, Hörsal E.
Fakultetsopponent är Jan Pahl, Professor of Social Policy, School of Social Policy, Sociology and Social Research, Darwin College, University of Kent at Canterbury i England.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera