Artikel från SSI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2002

SSI riktar allvarlig kritik mot Karolinska sjukhuset

Statens strålskyddsinstitut, SSI, har vid en inspektion av verksamheten med strålning vid Karolinska sjukhuset i december förra året funnit allvarliga brister.

Vid inspektionen har SSI särskilt granskat hur strålskyddsarbetet är organiserat, hur väl sjukhuset uppfyller kraven på internutbildning av personalen och om det finns dokumenterade rutiner och metodbeskrivningar.

Vid strålbehandling med radioaktiva ämnen har bristande personalutbildning lett till flera missöden under hösten. Endast två av missödena har utretts av sjukhuset. SSI ser allvarligt på att det saknas rutiner för att snabbt kunna utreda och vidta åtgärder så att händelser av liknande slag inte upprepas. En viktig orsak till problemen är att sjukhuset saknar en strålskyddsorganisation med tydlig ansvarsfördelning.

SSI förelägger Karolinska sjukhuset att senast den 1 mars 2002 åtgärda påtalade brister.


Kontaktpersoner på SSI:
Gunilla Hellström, avdelningschef, Avdelningen för patient och personalstrålskydd,
tel: 08 729 71 45
Torsten Cederlund, verksamhetsansvarig område sjukvård, tel: 08 729 71 04 eller
070 217 10 43
Britt Ekman, informationschef, tel: 08 729 71 34 eller 0709 72 07 97

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera