Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2002

Ny internationell spetsutbildning inom turism på Handelshögskolan i Göteborg

I höst startar Handelshögskolan i Göteborg ett tre terminer långt mastersprogram i “Tourism and Hospitality Management”, det första i sitt slag i Norden. I utbildningen, som bedrivs i nära kontakt med forskningen, integreras Handelshögskolans olika ämnen. Utbildningen syftar till att förbereda svenska och utländska studenter med en akademisk grundexamen för ledande befattningar inom turistindustrin. Programmet ingår i Handelshögskolans engelskspråkiga mastersutbildning, Graduate Business School, GBS. GBS drivs sedan starten 1997 med ekonomiskt stöd från Stiftelsen Richard C. Malmstens Minne. Drygt en tredjedel av GBS-studenterna kommer från utlandet.

Utbildningen och forskningen inom turism på Handelshögskolan sträcker sig många år tillbaka. Handelshögskolans forskare på området har ett etablerat internationellt nätverk de kan utnyttja för den nya utbildningssatsningen. Med utbildningen intensifieras Handelshögskolans mer än tioåriga samarbete med turistindustrin, som länge har efterfrågat en utbildning av detta slag. Behovet av ökad kompetens inom branschen anses vara stort.

– Turismen utgör en stor och viktig del av upplevelseindustrin och behovet av unga människor med akademisk utbildning ökar snabbt. Det är glädjande för regionen och övriga delar av landet att Handelshögskolan vid Göteborgs universitet nu kan erbjuda en mycket attraktiv spjutspetsutbildning som öppnar upp för en karriär i en av världens mest positiva branscher. Den har alla förutsättningar att locka många sökande från såväl Sverige som övriga länder till Göteborg, säger Gunilla Mitchell, VD för Västsvenska Turistrådet.

– Det här är resultatet av ett långsiktigt samarbete mellan Handelshögskolan och näringen för att höja kompetensen i branschen och göra Göteborg till ett centrum för forskning inom resenäringen, säger Claes Bjerkne, VD för Göteborg & Co.

– Vi känner ett stort ansvar för denna spetsutbildning där vi också välkomnar studenter med en generell ekonomutbildning som vill studera tre terminer på Handelshögskolan i Göteborg, kanske för att sätta guldkant på sin tidigare examen såväl som på sin tillvaro. Göteborg är ju högt lovordad som studentstad, säger professor Tommy Andersson, programansvarig för “Tourism and Hospitality Management”.


För ytterligare information kontakta: Professor Tommy Andersson, ansvarig för Tourism and Hospitality Management, telefon 031-773 1526, e-post tommy.andersson@handels.gu.se. Tommy Andersson kommer att befinna sig på SHIE / Sollentunamässan den 23 januari för att ta emot ett pris för sin forskning om affärsturism och nås då på mobil: 0706-849 147. Det går också bra att kontakta professor Karl Erik Gustafsson, ansvarig för Graduate Business School, telefon 031-773 1475, e-post KEG@handels.gu.se

Maria Norrström, Informatör, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Box 600, 405 30 Göteborg, Telefon:031-773 1247
e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera