Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 januari 2002

Kaliumstyrd celldöd förbättrar behandling

Fredagen den 1 februari försvarar Linda Marklund, institutionen för medicinsk biovetenskap, klinisk kemi, samt institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet, en avhandling om hur man via transporten av kaliumjoner till och från cellen kan påverka graden av apoptos och därmed förbättra behandling mot svåra svampinfektioner och många former av cancer.

Trots de senaste årtiondenas intensiva forskning saknas ännu effektiv behandling i sådana fall. Dålig effekt och/eller svåra biverkningar av läkemedlen begränsar ofta möjligheterna. Under de senaste åren har kunskapen ökat om den centrala roll som apoptos har för många sjukdomar och om dess betydelse för effekterna av vissa läkemedel. Apoptos är en form av kontrollerad celldöd som aktivt avlägsnar de celler som inte längre behövs i en vävnad. I normal vävnad är förhållandet mellan celldelning och celldöd strikt reglerat. Om balansen mellan celldelning och celldöd störs kan det orsaka sjukdomar, t.ex. att en tumör utvecklas pga. minskad apoptos. Ökad förståelse för regleringsmekanismerna öppnar vägar för effektivare behandling.

En minskad koncentration av kaliumjoner i celler är nödvändigt för att aktivera de enzymer som reglerar apoptos. Genom att förändra transporten av kaliumjoner in och ut i cellen skulle man således kunna påverka graden av apoptos. I avhandlingen studeras hur modulatorer av kaliumjonflöden påverkar förmågan att stimulera apoptos hos svampmedlet amfotericin B och cellgiftet cisplatin i odlade celler. Resultaten indikerar att en ändrad halt av kaliumjoner i cellen påverkar de båda medlens förmåga att stimulera apoptos och därmed deras effekt på svamp- resp. tumörceller.

Linda Marklund är född och uppvuxen i Måttsund, Luleå. Hon arbetar för närvarande som AT-läkare vid S:t Görans sjukhus i Stockholm. Hon nås på 090-785 12 61, 08-785 10 00 eller liamad96@student.umu.se.

Avhandlingen har titeln “Potassium ion flux modulators affect apoptosis induced by amphotericin B and cisplatin”. Svensk titel: “Förändring av kaliumjonflöden påverkar apoptos inducerad av amfotericin B och cisplatin”.
Disputationen äger rum 13.00 i Sal D, 9 tr., Tandläkarhögskolan, Umeå.
Fakultetsopponent är professor Curt Peterson, klinisk farmakologi, Hälsouniversitetet i Linköping.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera