Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 januari 2002

Konferens om språkteknologi

Språkteknologi är ett tvärvetenskapligt forskningsområde där språkforskning kombineras med IT. Målet kan vara t ex att åstadkomma datoröversättningar som närmar sig kvaliteten hos mänskliga översättningar, att allmänheten ska kunna ställa en fråga till ett automatiskt system hos någon myndighet och få ett kort och begripligt svar, eller att man ska kunna programmera videon genom några enkla röstkommandon.

Eftersom svenska är ett så litet språk, så kommer bra system för den svenska marknaden inte att utvecklas enbart med marknadskrafternas hjälp. Det menar Vinnova, Verket för innovationssystem Vinnova, som därför nyligen sjösatt
ett nytt forskningsprogram om språkteknologi.

Linköpings universitet står för tre av de sju forskningsprojekt som fått anslag från Vinnova. Det första av dessa heter “utveckling av generiska resurser för språkteknologi” och går ut på att bygga upp en gemensam
språkteknologisk källkod tillgänglig för alla. Det andra gäller “multimodal interaktion för publika informationstjänster”, dvs hur allmänheten genom tal, ljud, bilder och pekskärmar kan få information av olika organ i
samhället. Det tredje gäller “korpusbaserad maskinöversättning” – datoröversättningar som inte utgår från en mängd språkregler utan låter systemet hämta erfarenhet ur en stor textmassa från tidigare översättningar.

Dessa och övriga projekt knutna till Lund, KTH och Chalmers diskuteras vid en tvådagars konferens i Linköping den 22-23 januari. Mer information:
professor Lars Ahrenberg, e-post lah@ida.liu.se, tel 013- 28 24 22,
eller på webbsida på http://www.ida.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera