Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 januari 2002

Bill Gates, Craig Venter och David King hedersdoktorer vid KTH

KTHs fakultetskollegium har i dag utsett Bill Gates, Craig Venter och David King till hedersdoktorer vid Kungl Tekniska Högskolan.

William (Bill) H. Gates
Bill Gates, född 1955 och grundare av Microsoft, är nog den mest inflytelserika personen inom datavärlden i dag. Framförallt är det Microsofts operativsystem Windows, som banat väg för Bill Gates exempellösa framgång.

Bill Gates började studera vid Harvard-universitetet, men hoppade av efter ett par års studier i datavetenskap, för att ägna sig åt utveckling av persondatorer och affärsverksamhet i Microsoft, där han var huvudägare. I slutet av 1970-talet fick Microsoft ett strategiskt viktigt uppdrag att utveckla operativsystemet DOS för IBM:s räkning. Man lyckades så väl att Microsoft snart därefter blev ledande på marknaden för programvara till persondatorer. En framgång som också spridit sig till andra sektorer.

Microsoft har ett nära samarbete med KTH bland annat vid det nystartade centrumet Wireless@KTH i Kista.

Bill Gates kommer att promoveras till hedersdoktor den 7 februari vid en särskild ceremoni i Stockholm på Berns.

J. Craig Venter
Craig Venter är född 1946 i Salt Lake City, Utah. Efter militärtjänstgöring i Vietnam 1967-1968 studerade han biokemi och disputerade 1975. Han har varit verksam som professor vid University of Buffalo (1976-1985) och innehaft ledande befattningar vid National Institute of Health, Maryland (1984-1992). Under åren 1992-1998 var Venter vd för the Institute for Genomic Research (TIGR), vilket är en s k non-profit-organisation för genomforskning. Han lämnade sin post där 1998 då han grundade Celera Genomics där han är vd och vetenskapligt ansvarig.

Craig Venter är en av initiativtagarna till det humana genomprojektet HUGO och var under flera år vetenskapligt och administrativt drivande i detta projekt. Venters forskning och teknikutveckling har haft ett nästan oöverskådligt stort genomslag inom bioteknik och övriga biovetenskaper. Han har publicerat drygt 220 vetenskapliga artiklar varav drygt 40 är publicerade i Nature eller Science. Han har erhållit drygt 60 akademiska utmärkelser.

Venter har vid ett flertal tillfällen besökt Sverige. Han har f n ingen formell koppling till KTH, men ett flertal KTH-doktorander har arbetat som gästforskare vid TIGR. Craig Venter och professor Mathias Uhlén, vid institutionen för Bioteknologi KTH, arrangerade tillsammans det internationella HUGO-symposiet i Miami 1990.

David King
David King är född 1939 i Sydafrika. Efter en akademisk karriär i Sydafrika och Storbritannien blev han 1974 professor i Fysikalisk kemi vid universitetet i Liverpool. 1991 blev han kallad till professuren i Fysikalisk kemi vid Cambridge University. Under sin tid i Cambridge var han Master vid Downing College 1995-2000 och Head of Chemistry Department 1993-2000.

David Kings vetenskapliga gärning omfattar framförallt kemin och fysiken för ytor rörande allt från katalytiska processer till utveckling av nya experimentella tekniker. Han har mer än 300 artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter och en enastående karriär t ex som ledamot av the Royal Society och sedan oktober 2000 som Chief Scientific Advisor till Tony Blairs regering. Han har nu det totala ansvaret för kvaliteten i den vetenskapliga rådgivningen till den brittiska regeringen och är chef för the Office of Science and Technology, vilket bland annat styr forskningsrådens verksamhet. I denna nyckelposition har han naturligtvis stora möjligheter att påverka den framtida forskningspolitiken i Storbritannien. Hans tankar och strategier är mycket intressanta och aktuella även för svenska förhållanden.


Craig Venter och David King kommer att promoveras vid KTH vid en ceremoni i Stockholms stadshus den 6 september i anledning av KTHs 175-årsjubileum. Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia kommer att delta i firandet. Kungen är själv hedersdoktor vid KTH sedan 1989.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera