Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 januari 2002

Sveriges största satsning på fortbildning inom underhållsteknik:En högskoleutbildning i samverkan

Den största fortbildningssatsningen i Sverige för yrkesverksamma inom underhållsbranschen drar igång till hösten. Det är resultatet av ett samarbete mellan Industrihögskolan vid Chalmers Lindholmen i Göteborg och Scandinavian Center for Maintenance Management (SCEMM.

Utbildningen, som ger 45 högskolepoäng, omfattar tre år och betonar ämnen som metodik, ledarskap och underhållsekonomi. Underhåll för bättre ekonomi startar i augusti 2002 och skall genomgås parallellt med heltidsarbete. Målgruppen är personer verksamma som arbetsledare, ingenjörer eller tekniker inom det underhållstekniska området.

– Det finns ett uttalat behov av vidareutbildning på högskolenivå inom branschen. Den här utbildningen ger deltagarna fördjupade kunskaper och träning i problemlösning vad gäller underhållstekniska frågor, säger Hans-Börje Oskarson, vice-rektor och prefekt för Industrihögskolan. På så sätt är den förberedande för ett vidgat ansvar inom underhållsområdet.

Den 15 januari sker en kick-off för satsningen på Chalmers Lindholmen i Göteborg. Vid tillfället kommer flertalet namnkunniga personer inom branschen att närvara, bl a Magnus Johansson, vd för SKF Sverige AB. Representanter från industrin leder en dialog med de övriga närvarande om vikten av en underhållsteknisk vidareutbildning. Dessutom kommer utbildningsprogrammet att presenteras mer utförligt. Ett konsortieavtal skall också undertecknas av SCEMMs styrelseordförande Henning Wittmeyer och av Chalmers Lindholmens rektor Bernt Rönnäng.


För kompletterande information, kontakta
Hans-Börje Oskarson, vice-rektor och prefekt, Industrihögskolan, telefon 031-772 5027
eller
Maria Winther Ilerud, marknadsansvarig, Industrihögskolan, telefon 031-772 2725, 070-546 2725

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera