11 januari 2002

Chalmers Lindholmen startar internationell magisterutbildning

Chalmers Lindholmen i Göteborg startar en ny magisterutbildning i International Project Management tillsammans med University of Northumbria at Newcastle, England. Det är en spetsutbildning på 60 poäng i projektledning för ingenjörer och teknologie kandidater och anpassad för en internationell arbetsmarknad.

Utbildningen, som startar hösten 2002, är unik i sitt upplägg och förlagd på två skolor. Första terminen läses på Chalmers Lindholmen och den andra på University of Northumbria. Den tredje terminen väljer studenten var examensarbetet ska göras. Utbildningen skiljer sig därmed från Chalmers befintliga internationella masterprogram
genom att den förutsätter minst en termins studier vid en utländsk högskola. Examensbevis utfärdas från båda skolorna, en magisterexamen vid Chalmers Lindholmen och en Master of Science vid University of Northumbria.

Under senare år har ledarskap, projektledning och entreprenörskap betonats allt mer i högskoleutbildningarna vid Chalmers Lindholmen. International Project Management är en naturlig utveckling och bidrar dessutom till ökad internationalisering, ett område som har hög prioritet inom hela Chalmers.

– Projektledning är ett angeläget område för näringslivet då en stor del av arbetet genomförs i projektform. I den här utbildningen får studenten så mycket mer än kunskap i projektledning och kompetens för större ledningsansvar, som t ex språkkunskaper, nya erfarenheter och kontaktytor som man har nytta av resten av livet, menar Bert Luvö, projektledare vid Bygginstitutionen, Chalmers Lindholmen.

För kompletterande information, kontakta Chalmers Lindholmen;Bert Luvö, Institutionen för byggteknik, tel 031-772 2657, mail bert@chl.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera