Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 januari 2002

Ny krockdocka ger bättre möjligheter att testa whiplashskador

En ny krockdocka, BioRID, som utvecklats vid Chalmers, har utvärderats. I kollisionstester för att studera nackskador visar den ett mer människolikt rörelsemönster än äldre krockdockor. Dessutom har nya testförfaranden för att bedöma skyddseffekterna av säkerhetsutrustning vid trafikskador utarbetats. Resultaten presenteras i en doktorsavhandling av Astrid Linder. De är ett viktigt bidrag till utformningen av framtida tester som utvärderar skyddet mot nackskador vid kollisioner bakifrån.

Nackskador som med en allmän term kallas “whiplashskador” är ett ökande problem och har getts stor uppmärksamhet de senaste årtiondena. I avhandlingen redovisas hur en nacke till en ny krockdocka, BioRID, har utvecklats för att bedöma skyddseffekten mot nackskador vid kollisioner bakifrån, så kallade upphinnandekollisioner. Den nya nacken är mer människolik än tidigare konstruktioner och utvärderingen visar att den har ett mer människolikt rörelsemönster i kollisionstester i låga hastigheter. I test är det givetvis viktigt att interaktionen mellan huvudet och huvudstödet är så lik verkligheten som möjligt för att man skall kunna bedöma skyddet mot nackskador.
Den nya BioRID dockan har fått stort internationellt erkännande och har av en arbetsgrupp inom den internationella standardiseringskommissionen, ISO, föreslagits som den docka man bör använda i prov för att utvärdera skyddet mot nackskador hos olika bilsäten.

Inom skadeprevention är det av centralt intresse att kunna bedöma skyddseffekten av ny säkerhetsteknologi. Detta gör man i testlaboratorier. Det är en ständig utmaning att utforma testförfaranden och krockdockor för nya belastningsfall och skador som uppstår i trafiken. Ett dynamiskt test kräver inte endast krockdockor utan också bland annat specificering av kollisionsvåld. Ett förslag till en sådan specificering som bedömer skyddet mot nackskador baserat på data från kollisioner i trafiken, krocktester med bilar samt slädprov har utformats. Förslaget består av en kombination av ett fullskaleprov och en serie slädprov.

En del av forskningen som beskrivs i avhandlingen har belönats med utmärkelsen Best Student Paper inom trafiksäkerhetsområdet på Whiplash Associated Disorders Congress ’99, Vancouver, Canada.

Avhandlingen “Neck Injuries in Rear Impacts. Dummy Neck Development, Dummy Evaluation and Test Condition Specifications” försvaras vid en offentlig disputation den 11 januar kl 9.00 i Kollektorn, MC2, Kemivägen 9, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Mer information:
Astrid Linder, Maskin- och fordonssystem, tel: 031-772 3648, e-post: astrid@mvd.chalmers.se,
från 1 februari: linderastrid@hotmail.com

Bilder:
http://www.chalmers.se/HyperText/PressMed/PressMed-Ht98/BioRID1.jpg
http://www.chalmers.se/HyperText/PressMed/PressMed-Ht98/BioRID2.jpg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera