Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 januari 2002

Billigare och snabbare bredbandsuppkoppling ger ny världsstandard

Med hjälp av den så kallade VDSL-metoden, ADSL:s efterföljare, kan mångahushåll, företag och privatpersoner få tillgång till bredband till lågt pris och med snabb installation eftersom den kostsamma nedgrävningen av fiberoptiskkabel fram till kunden kan undvikas.I avhandlingen Multicarrier Modulation: Duplexing Design and Interference/DistortionMitigation, med vilken Rickard Nilsson disputerar fredagen den 18 januari, behandlas datakommunikation baserad på så kallad flerbärvågsteknik, vilket är användbart försåväl radio- som trådkommunikation.

Exempel på redan befintliga system baserade på flerbärvågsteknik är ADSL (bredband över vanlig befintlig telefonledning), DAB (digital radio) och DVB (digital TV).
I Rickard Nilssons avhandling beskrivs en ny och effektiv metod för snabb datakommunikation
över de befintliga telefontrådarna ämnad för VDSL, vilket kan ge dataöverföringshastigheter över
50 Mbit per sekund. Det är sex gånger snabbare än vad ADSL kan erbjuda och 1.000 gånger
snabbare än vanliga telefonmodem.

Den nya metoden, som alltså också den är baserad på flerbärvågsteknik, utnyttjar mer av telefontrådens kapacitet än vad ADSL gör – samtidigt som den är mer flexibel när det gäller hur överföringskapaciteten kan fördelas till och från kunden.
Detta är en värdefull egenskap för telefonoperatörerna som dels kan erbjuda olika bredbands-
tjänster i olika telefonnät beroende på kundtyp, till exempel företagskunder eller privata kunder,
dels relativt enkelt kan ändra tjänsterna vid behov. Dessutom har denna VDSL-metod utvecklats ytterligare genom en konstruktion vilken undviker att störa datatrafiken i samtrafikerade nät –
detta för att anpassas till en avreglerad telemarknad där flera telefonoperatörer kan konkurrera
och erbjuda bredbandstjänster till kunder i samma nät.

Rickard Nilssons avhandling behandlar desutom hur olika typer av yttre störningar och brus kan elimineras med hjälp av nya effektiva metoder baserade på signalbehandling. Störningarna och
bruset kan härstamma från andra kommunikationssystem eller annan elektrisk apparatur vilka kan störa ut datakommunikationen helt om de lämnas obehandlade i ett kommunikationssystem för bredband.

Forskningen vid universitetet i Luleå har bedrivits i nära samarbete med företagen Telia Research
och UpZide Labs i Luleå samt på Stanford University i USA. Parternas gemensamma arbete och forskning har resulterat i flera internationella patent – dessutom har den nya flerbärvågsmetoden lyckats bli accepterad som standard för VDSL i Europa och har goda chanser att bli det även i övriga världen.

Rickard Nilsson är bördig från Boden men bor sedan flera år i Luleå, där han studerat vid Luleå tekniska universitet sedan 1991. Han utbildade sig först till civilingenjör inom data- och elektroteknik och fortsatte sedan med forskarstudier inom ämnet signalbehandling för datakommunikation vid Institutionen för systemteknik.

Upplysningar: Rickard Nilsson, tel. 0920-49 19 93, Rickard.Nilsson@sm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera