Artikel från Umeå universitet
28 december 2001

Ny stiftelse stödjer genusforskning

Görel Bohlin, landshövding i Västerbotten 1992-1995, har skapat en stiftelse till förmån för Umeå universitet.Landshövding Görel Bohlins stiftelse har till ändamål att understödja och främja genusvetenskap, främst genom olika former av stipendier.

Görel Bohlin menar att flera faktorer har spelat in i valet att instifta en stiftelse till förmån för just Umeå universitet.
– Flera universitet har stora stiftelser men jag vet att Umeå universitet inte har så många. Jag vill gärna stödja Umeå eftersom jag tycker att det är ett dynamiskt universitet. Det är ett universitet som tar tag i nya frågor och som hittar nya samverkansmodeller. Det är ett ungt universitet som arbetar modernt och som även sätter fokus på många frågor som har en särskild betydelse för den norra delen av landet.

Orsaken till att Görel Bohlin väljer att stödja genusforskning är att hon tycker att det är ett intressant forskningsområde som ligger inom hennes eget engagemang.
– Jag har under min yrkesbana mötts av många män med frågetecken. Ett exempel är när jag arbetade på Norrbottens Kraftverk, i början av min karriär, med skogsvärderingsprotokoll då ringde hemansägarna och ifrågasatte den ersättning de skulle få när jag undertecknade med mitt förnamn, när jag slutade med det och skrev G i stället för Görel slutade det också att ringa.

Görel Bohlin, som numera är pensionerad, jobbade under tiden i riksdagen och även vid länsstyrelsen mycket med jämställdhetsfrågor.
– Jag hoppas att genusforskningen kan bidra till att belysa och förklara en del företeelser med könsperspektiv både inom arbetslivet och samhället i stort. Jag hoppas också att vi kan få fram fler kvinnliga forskare. Vi behöver både män och kvinnor inom forskningen.

Donationen har initierats inom ramen för Umeå universitets kampanj Kunskap för Framtiden med Umeå universitet, som samanlagt inbringat omkring 90 miljoner kronor till forskning vid universitetet. Kampanjarbetet, som i uppbyggnadsskedet drevs som projekt, har nu tagits över av enheten för externa relationer som inrättades vid universitetet i början av sommaren

– Det är en mycket glädjande donation. Det är särskilt roligt att det är en privatperson och en kvinna som på det här sättet vill främja utvecklingen av Umeå universitet och satsa på genusvetenskap. Det är den första donationen inom det genusvetenskapliga fältet. Donationen kommer extra lägligt eftersom den nationella genusforskarskolan, som vi ansvarar för, nu startar sin verksamhet. Genusvetenskap täcker de flesta ämnesområden, därför kan donationen komma en mängd ämnen till nytta, säger Umeå universitets prorektor Gunnel Gustafsson.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera