Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2001

Tidig kommunikation med kund ger bättre produktutveckling

Tidig kommunikation med kund ger bättre produktutvecklingProdukter som inte uppfyller kundernas krav har svårt att lyckas på marknaden. Därför är det viktigt att kommunicera med kunderna redan på konceptstadiet. Företagen kan använda Virtual Reality och prototyper på ett mer effektivt sätt i kommunikationen med kunderna. Det visar en doktorsavhandling av Mikael Söderman på Chalmers, som också pekar på flera samverkande faktorer för effektiv kommunikation, samt att Virtual Reality inte alltid är lösningen.

Utvecklingen av framtidens produkter går snabbt. Kunderna, användarna av produkterna, blir allt mer kompetenta och ställer höga krav. Med ett stort utbud på marknaden kan kunderna välja den produkt eller det märke som bäst uppfyller deras krav. Hård konkurrens och stora investeringar gör det viktigt för företag att redan på konceptstadiet kommunicera med kunderna om nya produkter – ju tidigare, desto större potential att leda utvecklingen rätt och undvika sena ändringar, vilka ofta är mycket kostsamma.

Mikael Söderman har i sin doktorsavhandling studerat hur kommunikationen med kunderna kan effektiviseras med hjälp av så kallade produktrepresenationer, från enkla skisser till avancerad Virtual Reality. Produktrepresenationer används idag ofta ostrategiskt och det finns stor osäkerhet bland företag om hur man kommunicerar med kunderna/användarna om framtida produkter.

– Om man inte vet hur kunderna reagerar på produkten förrän den nästan är färdig eller redan på marknaden, är det för sent och risken att misslyckas är stor, säger Mikael Söderman.

Avhandlingen visar att det finns stora förväntningar bland företag att Virtual Reality kan göra produktutveckling effektivare, bland annat genom att ersätta fysiska prototyper, och ge mycket bra förståelse för framtida produkter. Mikael Söderman visar dock att Virtual Reality inte kan ersätta fysiska prototyper så länge det finns ett fysiskt gränssnitt mellan produkten och användaren, samt att Virtual reality i flera avseenden ger lika stor (eller liten) förståelse av produkter som t.ex. enkla handskisser. Mikael Söderman visar också hur flera faktorer samverkar för effektiv kommunikation mellan utvecklare och kunder/användare.

Avhandlingen “Product Representations: exploring computer-based technologies and customers’ understanding of product concepts” försvarades vid en offentlig disputation på Chalmers den 30 november 2001.

För mer informtation kontakta Mikael Söderman, Institutionen för produkt och produktionsutveckling, avd. människa-tekniksystem, Chalmers tekniska högskola.
Tel. 031-772 1107, e-post: mika@hfe.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera