Tema

Per Fagrell – ny forskningschef på HTU

Per Fagrell, 43-årig matematiker som närmast kommer från Högskolan i Kalmar – så heter Högskolans i Trollhättan/Uddevalla (HTU) nyutsedda forskningschef. – HTU:s forskning är inne i ett uppbyggnadsskede och eftersom jag nog i mångt och mycket är något av en igångsättare, lockades jag av arbetet som forskningschef, säger Per Fagrell.

Arbetet som forskningschef vid HTU ligger i linje med de arbetsuppgifter han haft tidigare. Under sin tid i Kalmar var han bl.a. under två år ordförande för forskningsnämnden. Där deltog han aktivt i arbetet att bygga upp forskarutbildningen. Han hjälpte också till att formera en ny nämndorganisation i samband med att man erhöll examensrätt för forskarutbildning inom det naturvetenskapliga området. Fagrell har därutöver erfarenheter av arbetet på institutionsnivå, från åren som prefekt vid Högskolan i Gävle.

Per Fagrell är i grunden matematiker, och är specialiserad på området icke-linjära partiella differentialekvationer. Han utbildade sig till civilingenjör vid Linköpings universitet och disputerade 1988 vid Stockholms universitet.
– Forskning kan aldrig styras uppifrån. Min roll på HTU är att samordna forskningsaktiviteterna till en helhet och att arbeta strategiskt, inte minst med HTU:s profilområden: arbetsintegrerat lärande, uthålliga verkstadsindustriprocesser, medieproduktion samt hälsa och handikapp, avslutar Per Fagrell.

För mer information kontakta: Per Fagrell, tel 0520 – 47 53 32 , e-post per.fagrell@htu.se

Per Fagrell – ny forskningschef på HTU

 lästid ~ 1 min