Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 december 2001

Unga får ofta köpa tobak utan ålderskontroll: Utvärdering av tobakslagen nu klar

Åldersgränsen för inköp av tobak har haft en begränsande effekt på ungdomars möjligheter att köpa cigaretter och snus. Samtidigt har ålderskontrollen fungerat bristfälligt. Det visar en studie som har genomförts av Institutionen för samhällsvetenskap vid Karlstads universitet i samarbete med Tammerfors universitet i Finland, på uppdrag av Statens Folkhälsoinstitut.

Mona Sundh vid Institutionen för samhällsvetenskap, är en av forskarna i tobaksstudien.
– Vi har låtit ungdomar göra provinköp av tobak en gång före och en gång efter det att lagen om 18-årsgräns för tobaksinköp infördes 1 januari 1997, berättar hon. Provinköpen har gjorts i bl a livsmedelsaffärer, kiosker och bensinstationer år 1996 respektive 1999.

År 1996 fick ungdomarna i 91 procent av provköpen köpa tobak. År 1999 resulterade 82 procent av samtliga försök till inköp med att de medverkande ungdomarna fick köpa tobak. Endast vid 10 procent av samtliga de provinköp som genomfördes 1999 tillfrågades de deltagande ungdomarna om sin ålder och de ombads visa legitimation vid drygt 20 procent av de provinköp som gjordes.

Provinköpen har gjorts i Malmö kommun, Värmlands län och Västernorrlands län. I de båda studierna har totalt 1500 provinköp av tobak genomförts av 24 ungdomar. I den första studien var de medverkande ungdomarna mellan 14 och 17 år och något försök till skattning av deras ålder gjordes inte. I den andra studien var de mellan 18 och 20 år, eftersom myndigheter inte får uppmuntra till lagbrott, vilket det skulle kunna ha tolkats som om provinköparna hade varit under 18 år. En panel uppskattade dock deras ålder till mellan 15 och 22,5 år

Läs mer i rapporten:
Mona Sundh, Curt Hagquist, Arja Rimpelä och Matti Rimpelä, “Ungdomars möjlighet att köpa tobak. Resultat från provinköpsstudier genomförda före respektive efter införandet av 18-årsgräns för tobaksköp”, Karlstad University Studies 2001:27. Under dagen kommer rapporten att läggas ut på www.kau.se/aktuellt/press/


Mer information: Mona Sundh, universitetsadjunkt, tfn 054-700 25 01. Pressmeddelandet lämnat av Camilla Jansson, Informationsavdelningen, tfn 054-700 10 95.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera