Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 december 2001

Prostatakörteln infekterad hos män med urinvägsinfektion

Hos män med urinvägsinfektion och feber är prostatakörteln alltid infekterad. För behandling måste antibiotika som även har effekt i prostata användas. En unik studie på män som sökt akut med hög feber orsakad av en urinvägsinfektion har genomförts vid Sahlgrenska akademin i samarbete med urologer, bakteriologer och infektionsläkare. Tidigare har det varit oklart hur män med febril urinvägsinfektion ska behandlas, utredas och kontrolleras.

PSA, ett blodprov som användes som prostatacancermarkör, är i början kraftigt stegrad i anslutning till infektionen utan att patienten har någon prostatacancer. Detta prov bör ej tas på en patient som genomgått en febril urinvägsinfektion de senaste månaderna då provsvaret kan orsaka en obefogad oro.

Undersökning av njurar och urinblåsa hos män med urinvägsinfektion har tidigare gjorts rutinmässigt. Denna studie visar att det inte är nödvändigt att underkasta alla män dessa undersökningar, förutsatt att patienterna
följes upp med urinkontroll och återbesök efter någon månad.

Alla patienter tillfrisknade på insatt behandling och de som behandlades i två veckor fick inte fler återfall än de som fick fyra veckors behandling. Detta innebär att den totala antibiotikaförbrukningen kan minskas.

Kolibakterier orsakar hos såväl kvinnor som män majoriteten av infektionerna. Vissa egenskaper hos kolibakterierna, exempelvis hemolysinproduktion, finns oftare hos de bakterier som ger infektion hos män. Detta talar för olika uppkomstmekanism hos män jämfört med kvinnor.

Den studie som ligger bakom dessa resultat genomfördes 1993-97 på Infektionskliniken, SU/Östra i Göteborg på 86 patienter mellan 18 och 86 år. Unikt är det stora antalet män, den noggranna utredningen och den långa uppföljningen under ett år. Resultaten kan omsättas direkt i den kliniska
vardagen och väcker nya idéer om fortsatta studier av samspelet mellan människa och bakterie vid urinvägsinfektion.

Leg läk Peter Ulleryd, tel 031-343 42 37, 031-343 40 00, fax 031-84 78 13, e-post peter.ulleryd@medfak.gu.se

Handledare: Torsten Sandberg, tel 031-343 42 38, fax 031-84 78 13, Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs, universitet, institutionen för invärtesmedicin, avdelningen för
infektionssjukdomar. Avhandlingens titel: Host-parasite interaction in men with febrile urinary tract infection
Avhandlingen försvarad.

Carina Elmäng, informatör, Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77, fax 031-82 58 92, mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera