Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2001

En studie av de experiment som resulterat i årets Nobelpris i fysik

Avhandlingen är en studie av de experiment som i år gett tre amerikanska forskare Nobelpriset i fysik. Ämnet för avhandlingen, Bose-Einsteinkondensation, är ett extremt materietillstånd som varken är fast, vätska eller gas, utan ett helt nytt fenomen där tusentals eller miljontals atomer har slagit sig samman, förlorat sin identitet och beter sig som om de vore en enda atom.

Bose-Einsteinkondensation är en konsekvens av kvantmekaniken, den teori som beskriver atomer och deras byggstenar och enligt vilken en atom kan bete sig som en våg snarare än en partikel. Ett Bose-Einsteinkondensat är en sådan kvantmekanisk våg uppbyggd av ett stort antal atomer, och därmed förstorad till en sådan storlek att den kan ses med blotta ögat. Bose-Einsteinkondensation förekommer endast vid mycket låga temperaturer, några miljarddels grader över den absoluta nollpunkten på -273,15 grader Celsius, och uppnåddes för första gången i ett laboratorium 1995, en bedrift som nu alltså tilldelas Nobelpriset samma vecka som avhandlingen presenteras.

Efter 1995 har forskningen kring Bose-Einsteinkondensation formligen exploderat, med mycket täta kontakter mellan teori och experiment. Emil Lundhs avhandlingsarbete, som bedrivits i samarbete med forskare i Köpenhamn och Seattle, har framför allt berört roterande
Bose-Einsteinkondensat och har resulterat i flera förutsägelser och förslag som redan testats experimentellt av Nobelpristagarnas forskargrupper vid JILA i Colorado och MIT i Boston.

Läs mer på: http://www.nobel.se/physics/laureates/2001/public-sv.html
(introduktion till Nobelpriset)

http://www.info.umu.se/SAFARI/Projekt/329.shtml (författarens egen
populärvetenskapliga beskrivning av avhandlingsämnet)

Emil Lundh nås på:
Tel: 090-786 99 85
E-post: emil.lundh@tp.umu.se

Torsdagen den 13 december försvarar Emil Lundh, institutionen för fysik, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Ground state andexcitations in trapped Bose-Einstein condensed gases. Svensk titel: Grundtillstånd och excitationer i Bose-Einsteinkondenserade gasmoln.
Disputationen äger rum kl. 12.30 i Naturvetarhuset, sal N320. Fakultetsopponent är professor Henk T. C. Stoof, Utrecht University, Utrecht, Nederländerna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera