Artikel från Umeå universitet
4 december 2001

Vilhelmina och MRF Assitsance

Avhandlingen belyser en för Vilhelmina kommun stor och ovanlig företagsetablering och hur den kom att tas emot av de ungdomar som anställdes i företaget.

Ungdomarna visade inga svårigheter att orientera sig i det nya som företaget introducerade. Resultaten visar bland annat med vilken lätthet de tog av och på sig den “kostym” som företaget krävde. Ungdomarna beskriver upplevelser av att man konstruerat något nytt tillsamman att de varit med om att “bryta ny mark”. Genom MRF kom det globala och lokala närmare varandra. Sammantaget visar resultaten att företagsetableringar i glesbygdssamhällen av Vilhelminas typ inte behöver misslyckas av skäl som att den tillgängliga arbetskraften inte håller måttet.

Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder. Förutom en enkät till de MRF anställda har kvalitativa forskningsintervjuer genomförts med dessa samt mednyckelinformanter i kommunen.

Lena Dahlgren nås på:
Tel: 090-786 77 15
E-post: lena.dahlgren@socw.umu.se

Lördagen den 8 december försvarar Lena Dahlgren, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet sin doktorsavhandling med titeln: Vilhelmina och MRF Assistance. Mötet mellan ungdomar i glesbygd och ett modernt tjänsteföretag speglat i en klassisk tankefigur.
Disputationen äger rum kl. 10.15 i Humanisthuset, hörsal F. Fakultetsopponent är Docent Hans Lindfors, Högskolan i Borås.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera