Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2001

Nya material ger renare miljö

Genom användning av keramiska fiberkompositer kan flygplansmotorer bli mer miljövänliga. Materialet klarar högre temperaturer än de metalliska superlegeringar som används idag och kan därigenom öka verkningsgraden i brännkammaren.

I doktorsavhandlingen All-Oxide Ceramic Matrix Composites, med vilken Marta-Lena Antti disputerar den 6 december, behandlas både tillverkningsmetoder och mekaniska egenskaper hos fiberkompositen. I dag använder man sig av metalliska superlegeringar i flyg- och raketmotorernas brännkammare. Fördelen med keramiska fiberkompositer är framförallt att förbränningen kan ske i högre temperaturer, dvs. långt över 1000°C.

Den varmare temperaturen innebär att verkningsgraden ökar och att det på sikt blir ett minskat utsläpp av skadliga kväveoxider och kolmonoxider.
I samband med användningen av keramiska fiberkompositer så minskar bränsleförbrukningen och mindre kylluft behövs, vilket leder till lägre vikt hos motorn.

Marta-Lena Antti har utfört delar av sin forskning vid Oak Ridge National Laboratory i USA, där effekter av hål i materialens struktur studerats, både vid rumstemperatur och i förhöjd temperatur, samt hur de förändras efter värmebehandling. Hur ett hål i en belastad komponent fungerar är intressant för att förstå materialets brott egenskaper.

Marta-Lena Antti (född Nyström) är uppväxt i Östersund och tog sin civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik vid Uppsala universitets tekniska högskola. Doktorandstudierna har bedrivits vid avdelningen för materialteknik vid Luleå tekniska universitet, där hon också deltog i den första kvinnliga forskarskolan, vars syfte är att skapa förutsättningar för fler kvinnliga förebilder inom det tekniska universitetet.


Upplysningar: Marta-Lena Antti, tel. 0920-49 20 93, Marta-Lena.Antti@mb.luth.se eller informatör Ida Måwe 0920-49 30 45, ida.mawe@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera