Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2001

Klimatförändringar syns i skandinaviska träd

Borrkärnor tagna i 500 år gamla jämtländska tallar visar att trädringarna speglar skandinaviska klimatvariationer väldigt tydligt. Tallarna reagerar på förändringar i nederbörd och temperatur, och genom att mäta årsringarnas tjocklek kan man få en bild av hur klimatet varierat de senaste århundradena. Detta visar HansLlinderholm i sin en doktorsavhandling i naturgeografi vid Stockholms universitet.

– Målet med avhandlingen var att studera tidsmässiga och rumsliga samband mellan tall (Pinus sylvestris) och klimatvariationer i Skandinavien, säger doktoranden Hans Linderholm.

Resultaten visar att tallarnas känslighet för klimatvariationer har ändrats under senare delen av 1900-talet, speciellt de senaste 30 åren. Detta är sannolikt orsakat av att Nordatlantens västvindar ökat i styrka och medfört varmare vintrar och mer nederbörd. En teori är att dessa förändringar är orsakade av den antropogent påverkade delen av den globala uppvärmningen – den så kallade förstärkta växthuseffekten.

Inom trädringsforskning med klimatinriktning (dendroklimatologi) mäter man trädens årsringar, vars tjocklek främst påverkas av nederbörd och sommartemperatur. Träden växer med andra ord bra under varma somrar och sämre under kalla somrar. Detta mönster syns i trädringarna som bevaras även efter att träden har dött. Om dessutom stammen ligger i en mosse eller under vatten sker förmultningen mycket långsamt och gamla döda träd kan användas till att rekonstruera klimatet bakåt i tiden. Förutom trädringar är det bara koraller som kan ge klimatinformation med årlig upplösning.

Unik 1000-årig klimatserie
Hans Linderholm har med hjälp av levande och döda tallar konstruerat en 1000 år lång klimatserie för mellersta Skandinavien. Denna serie är unik och representerar en större region då mätvärdena stämmer väl överens med andra klimatserier i Skandinavien.

Framtida forskning kommer utröna hur mycket de mänskliga utsläppen påverkar dessa klimatserier. Först då kan man uttala sig om morgondagens klimat.
(2026 tecken)

Doktorsavhandlingens titel: Temporal and spatial couplings between tree-ring variability and climate i Scandinavia

Disputationen äger rum onsdag den 5 december kl. 10.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8 B, Frescati. Opponent är Dr. Astrid Ogilvie, University of Colorado, Förenta staterna. (Disputationen sker via videokonferens på storbildsskärm.)

Hans Linderholm kan nås på tfn 08-16 48 63 eller e-post: Hans.Linderholm@natgeo.su.se

Högupplösta bilder från Hans forskning kan fås via e-postadressen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera